Vipemöllan i Lund – hyreslägenheter med klimatpositiv betongstomme

Bild: Finja Prefab.

Finja Prefab startade nyligen montaget av betongstommen till etapp 1 på projektet Vipemöllan i Lund. Vipemöllan byggs med en klimatpositiv betongstomme. Montaget beräknas vara klart i början av juli. Planerad inflyttning i husen är till årsskiftet 2021/2022.

Projektet består av 99 hyreslägenheter i två huskroppar, med tillhörande p-hus. Veidekke är totalentreprenör och bygger husen till bostadsbyggaren Fler Bostäder.

Det pågår även en bygglovsprojektering för en andra etapp om ca 120 lägenheter. Om allt faller väl ut kommer denna etapp ha sin byggstart i juni, med stomresning som startar i november.