Serneke bygger handelsplats och bostäder i Lund

Bild: Fojab Arkitekter.

Serneke har tecknat ett samverkansavtal med ICA Fastigheter AB för projektering av ett helt nytt kvarter om drygt 20 000 kvadratmeter i Brunnshög i Lund.

Avtalet mellan parterna avser att i samverkan projektera och bygga ett helt kvarter om drygt 20 000 kvadratmeter bestående av bland annat en ICA-butik och 258 hyreslägenheter.

Samverkansprojektet är uppdelat i två faser, där projektering och budgetering sker i fas 1 och byggnation i fas 2. Färdigställandet av ICA-butiken, övriga kommersiella ytor samt bostäder beräknas till årsskiftet 2024/2025. 

Byggnaden kommer att certifieras med Miljöbyggnad Silver och håller en allmänt hög hållbarhetsnivå utifrån ett hållbarhetsprogram som utvecklats tillsammans med Lunds kommun.