Kaminsky och BON vann markanvisning för Tyftet i Bollebygd

Bild: Kaminsky Arkitektur.

Nu står det klart att Kaminsky Arkitektur & BON Bostad vunnit tävlingen för 14 nya bostäder i Bollebygd öster om Göteborg. Tävlingen avgjordes helt på kvalitetskriterier där förslaget bedömdes ha den bästa gestaltningen av de inkomna bidragen.