Magnolia Bostad bygger äldreboendet Hasseludden i Nacka

Äldreboendet Hasseludden i Nacka. Illustration: Magnolia Bostad

Det senaste samarbetet mellan SBB, Magnolia Bostad och Stockholms Sjukhem är äldreboendet Hasseludden, vackert beläget i Nacka, Stockholm. Inramat av omgivande skogsmark och äldre kulturminnesmärkt bebyggelse kommer här 60 lägenheter att uppföras.

Fastigheten kommer att ägas och förvaltas av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB), med Stockholms Sjukhem som hyresgäst. Magnolia Bostad ansvarar för genomförandet av projektet och byggnaden kommer att certifieras enligt Svanen. Lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara under 2023.

Byggnaden är uppdelad i flera enheter för att skapa känslan av småskalighet. Balkonger och uteplatser gör att trädgårdens grönska känns nära på alla våningsplan. Gården har plats för vila och rekreation, både i sol och skugga.

Under året som gått har planeringen av byggnaden delvis arbetats om för att hantera smittspridning. Med enkla medel har vi skapat möjlighet till kohortvård för de boende samt ökat antalet omklädningsrum för personal, för att kunna separera personal som jobbar med smittade. Flöden för tvätt och mat har studerats extra noga, samt hur externa besökare rör sig i huset. Ytor har programmerats med fler funktioner och till exempel kan samlingsrummet intill entrén användas även för provtagning.