Fasadgruppen expanderar, förvärvar två nya företag i Stavanger

Gry Pedersen, Jørg Scholz, Yngve Kvia, Stig Kastmo och Kai Johannessen. Bild: Fasadgruppen

Fasadgruppen fortsätter att expandera i Norge och etablerar sig i Stavanger genom förvärv av de två bolagen RSM Fasade AS (”RSM”) och Rogaland Blikk AS (”RB”).

RSM grundades 1999 och är ett av de största fasadbolagen i västra Norge med en stark marknadsposition i och runt Stavanger. Bolaget arbetar främst med renoveringsprojekt med kompetens inom murning, putsning och målning. RSM har 19 heltidsanställda och omsatte 49 MNOK under verksamhetsåret 2020.

RB grundades 2017 och delar lokaler med RSM. Verksamheten fokuserar på installation av fasadpaneler, tak och plåtarbete inom både nybyggnation och renovering. RB har 10 heltidsanställda och omsatte 18 MNOK under verksamhetsåret 2020.

”Vi fortsätter att växa i Norge och genom dessa två förvärv får vi en stark position att bygga vidare ifrån i Stavanger med omnejd. Fasadgruppen har sedan tidigare en stark närvaro i Oslo, varför RSM och RB blir utmärkta komplement som sätter oss på kartan i västra Norge och stärker våra marknadsandelar på den norska marknaden i stort", säger Pål Warolin, vd och koncernchef för Fasadgruppen.

”Vi har med intresse följt Fasadgruppens etablering i Norge och är glada att nu få vara med och bygga ut verksamheten även i väst. RSM och RB har båda starka lokala marknadspositioner i Stavanger och vi ser fram mot att börja samarbeta och dela best practice med våra kollegor i Fasadgruppen”, säger Yngve Kvia, vd för RSM.

Fasadgruppen finansierar förvärvet av samtliga aktier i RSM och RB med tillgängliga kreditfaciliteter och egen kassa. Säljarna har åtagit sig att återinvestera en del av köpeskillingen genom att inom tre månader förvärva befintliga aktier i Fasadgruppen för ett belopp motsvarande 10,8 MNOK. Aktierna som förvärvas genom återinvesteringen är föremål för ett överlåtelseförbud (s.k. lock up-åtagande) till den 12 maj 2022. Genomförandet av förvärvet är inte föremål för några fullföljandevillkor och RSM samt RB blir därför omedelbart en del av Fasadgruppen.