Skanska har utvecklat en mobil eldriven betongpump

Bild: Skanska

Skanska har i samarbete med en fordonsleverantör utvecklat en mobil eldriven betongpump där två fordon nu finns i drift i Stockholm respektive Göteborg. Själva fordonet drivs av en dieselmotor men kan på arbetsplatsen kopplas in på elnätet så att pumpen drivs enbart med el. Vinsterna med eldrift är flera. Driften på byggarbetsplatsen kan ske utan avgasutsläpp med en bränslebesparing på cirka 10 liter per timme. Dessutom förbättras arbetsmiljön tack vare en halvering av det upplevda bullret vid gjutning.

- Vi jobbar kontinuerligt med att minska klimatpåverkan från vår verksamhet, säger Sara Löfgren, regionchef betong. Under året lanserar vi exempelvis fler varianter av Skanskas gröna betong. Vi jobbar även med elektrifiering av vår verksamhet och här är de eldrivna betongpumparna ett steg på vägen. De blir ett bra tillskott inte minst i stadsmiljöer tack vare lägre ljudnivå och nollutsläpp.

Region betongs nya hybridfordon har utvecklats i samarbete med leverantören PM Nordic och är tillverkade av Putzmeister. De är världens första eldrivna mastpumpar i kommersiell drift. Fordonen som köpts in är en 36 meters mastpump till Stockholm och en 24 meters till Göteborg. Mastpumpen i Stockholm har redan testats under en gjutning vid Slussen-projektet och i Slagsta där region betong etablerar en betongfabrik.