Byggstart för HSB Götas nybygge i stadsdelen Skeppsbron, Jönköping

Bild: HSB

HSB Göta bygger 149 hyresrätter, varav 60 trygghetsboenden, i den nya stadsdelen Skeppsbron. Det nya kvarteret byggs enligt Miljöbyggnad Silver.
 

- I det här projektet har vi starkt fokus på hållbarhetsfrågorna ur många perspektiv, säger Mattias Törnell, projektledare inom hållbarhet på HSB Göta.

Skeppsbron är en helt ny stadsdel som växer fram i Jönköping, vackert beläget intill Munksjöns södra strandkant. Här byggs bostäder, kommersiella lokaler och arbetsplatser. HSB Göta är en av aktörerna som är med och formar det nya Jönköping och ska uppföra fyra kvarter på området. Först ut, och det som nu är i igångsatt, är kvarter 8. Det består av tre huskroppar i tre till åtta våningar som rymmer totalt 149 hyresrätter, varav 60 trygghetsboenden. Lägenheterna är av skiftande storlek, från ettor till treor och någon femma men majoriteten utgörs av tvåor.

– Idag är centrala hyresrätter en bristvara i Jönköping och vi är stolta över att kunna uppföra en fastighet av det här slaget för att behålla i egen förvaltning, säger Mikael Carlson, fastighetschef i HSB Gambrinus, det bolag inom HSB Göta som rymmer hyresverksamheten.

När det gäller trygghetsboendena skiljer de sig inte från de övriga lägenheterna, men de som är berättigade till att hyra dem erbjuds också gemensamma ytor och även trygghetsvärd, om HSB får bestämma.

– Att det byggs hyreslägenheter och trygghetsboende är bra ur ett samhällsperspektiv och i egenskap av en lokal samhällsbyggare är det mycket kul att få och utföra, säger Martin Alexandersson, arbetschef på Peab i Jönköping.

Hela kvarteret byggs enligt certifieringen Miljöbyggnad Silver och projektet har ett stort fokus på hållbarhet och miljö, helt i linje med både HSBs och Peabs inriktning.

– Ett konkret exempel är att vi använder så kallad klimatförbättrad betong. Tack vare den tekniken beräknar vi minska koldioxidutsläppen med cirka 25 procent, säger Mattias Törnell, projektledare för hållbarhetsfrågor på HSB Göta. Husen förses också med solceller på taken och dagvattnet återanvänds till innergårdens alla växter som utöver sin prakt och doft också lockar till sig bin och fjärilar. Kvarteret ska också förses med stora miljörum för att de boende på ett enkelt sätt ska kunna källsortera. Man bygger även in mobilitetslösningar som bil- och cykelpool samt busskort till alla nyinflyttade hyresgäster.

Bygget är nu i gång och beräknad inflyttning är december 2023.