Grönska och renare dagvatten i Nacka genom medel från Naturvårdsverket

Foto: Nacka kommun

Nacka kommun har tilldelats drygt 23 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att rena och ta hand om dagvatten i form av så kallade regnbäddar. De beviljade medlen kommer att användas för tre stadsbyggnadsprojekt i Centrala Nacka.

– Nacka växer med nya attraktiva bostäder och arbetsplatser. En fördel med vår stadsutveckling är att vi också samtidigt kan anpassa kommunen till skyfall, större regnmängder och rena regnvattnet innan det når våra sjöar. Rent vatten är ett högt prioriterat mål i Nacka, så vi är tacksamma för att Naturvårdsverket bidrar i detta angelägna arbete, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Nu bäddar vi för regnbäddar så att dagvatten, exempelvis vid häftiga regn, kan fördröjas och renas innan det rinner ner i sjöar och vattendrag. Detta är en del i den viktiga klimatanpassning som vi måste genomföra i våra tätorter på grund av det förändrade klimatet, säger Hans Peters (C), ordförande i natur- och trafiknämnden.

– Nu när Nacka växer är det viktigt att säkerställa att de nya stadsbyggnadsprojekten klarar miljökvalitetsnormerna. Genom regnbäddar får vi in grönska som samtidigt kan efterlikna naturens egna processer att rena och fördröja dagvatten, och samtidigt bevattna träd och annan vegetation. Med regnbäddarna kan dessutom mängden föroreningar som når våra sjöar och hav minska. På så sätt får vi möjlighet att göra rätt saker för att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar samtidigt som vi bygger stad, säger Peter Skogberg, chef för enheten för bygg- och anläggning på Nacka kommun.

De projekt som har tilldelats medel är:

  • En regnbädd vid Vikinghillsvägen (252 000 kr)
  • 30 regnbäddar i Nya Gatan (9 720 000 kr)
  • 29 regnbäddar i Vikdalsvägen och Värmdövägen (13 679 473 kr)

Anläggandet av regnbäddarna kommer att påbörjas i augusti 2021.