Tinnerbäckshuset i Linköping blir en av Sveriges energisnålaste sjukhusbyggnader

Tinnerbäckshuset är en del av storsatsningen framtidens universitetssjukhus i Linköping. Bild: SWECO Architects

Av Annika Wihlborg

I Linköping växer framtidens universitetssjukhus fram och nu pågår arbetet med Tinnerbäckshuset, ett helt nytt hus för psykiatri, beroendevård, habilitering, utbildning och forskning. Det blir en modern vårdfastighet på 27 000 kvadratmeter som byggs i etapper och väntas stå helt klar 2024.

Byggherren Region Östergötland har höga ambitioner vad gäller hållbarheten i Tinnerbäckshuset, som när det står klart kommer att vara en av landets energisnålaste sjukhusbyggnader. Tinnerbäckshuset ligger i utkanten av sjukhusområdet, med närhet till naturen. I januari 2021 stod den första etappen av Tinnerbäckshuset, vuxenpsykiatrin, klar för inflyttning, men arbetet med den andra etappen pågår alltså i ytterligare ett par år.

Slutenvård på de övre våningsplanen

En viktig tanke med Tinnerbäckshuset är att skapa en vårdmiljö som är varm, välkomnande och läkande för patienterna, lokaler som ska ersätta psykiatrins tidigare lokaler, som inte var anpassade för den typen av vård. Slutenvårdsavdelningarna placeras i de nedre våningarna med markkontakt, medan öppenvården placeras på de övre våningsplanen. Tinnerbäckshuset ska bli ett passivhus, uppvärmningen kommer till största delen att ske genom att alstra den värme som genereras av den utrustning som används och de personer som vistas i huset. Det kompletteras med solceller. Målsättningen är att fastigheten ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad silver. 

bild