Byggstart av Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge beslutat

Foto: Diös

Högskolan Dalarna och Diös har arbetat fram en slutgiltig utformning av den plats som blir högskolans nya adress, i Liljanhuset vid Liljeqvistska parken mitt i centrala Borlänge. Utvecklingen av fastigheten påbörjas under första kvartalet 2022 och beräknas vara klar för tillträde under senare delen av våren 2024.

Sedan tidigare är kommunicerat att Diös och Högskolan Dalarna skrivit avtal om en flytt av högskolan till Diös fastighet Liljan i centrala Borlänge. Målet med att flytta Högskolan Dalarnas Campus Borlänge till centrum är att skapa ett attraktivt och ändamålsenligt campus med fokus på helt nya lärmiljöer och möjligheter till utvecklad verksamhet. Den framtida centrala placeringen ger också tillgång till ett brett utbud av kringliggande servicetjänster, närhet till ett utvecklat resecentrum och möjlighet till ett närmare samarbete med näringslivet. Den uppdaterade tidplanen betyder nu att byggstart sker i första kvartalet 2022.  

 Vi har i samarbete med Högskolan Dalarna och NCC arbetat fram en riktigt bra produkt. Det är glädjande att vi nu snart kan sätt spaden i jorden och utveckla den plats som ska bli en modern och attraktiv lärmiljö för framtidens studenter. Det är också en viktig utveckling av Borlänge som stad där ökade flöden av människor i centrum ger kraft till både fler etableringar, tillväxt och ett stärkt utbud, säger Mikael Hedh, affärschef, Diös Dalarna. 

– Vi är i en spännande utvecklingsfas för hela Högskolan Dalarna och det nya campuset är ett viktig led i detta. Tillsammans med Diös och NCC utvecklar vi ett campus som ger Högskolan Dalarnas studenter och medarbetare en attraktiv studie- och arbetsmiljö samt goda förutsättningar för ökad samverkan med externa parter säger, Martin Norsell, rektor, Högskolan Dalarna.