JM får rätt i bostadsrättstvist

Amir Nabizadeh/TT: JM vinner mot Finansinspektionen. Arkivbild.

Byggbolaget JM får rätt i domstol kring hur bostadsrättsföreningar under byggnation ska redovisas.

Finansinspektionen (FI) gav tidigare JM bakläxa. Byggbolaget ansågs bryta mot internationella redovisningsregler genom att inte ta med bostadsrättsföreningar under produktionsfasen i sin koncernredovisning, varvid bland annat stora skulder doldes i föreningarna.

Men sedan JM överklagat går nu Förvaltningsrätten i Stockholm på byggbolagets linje och avvisar FI:s rätt att påföra en sanktion mot bolaget.

Frågan blev het i byggbranschen för några år sedan och handlar i huvudsak om bostadsrättsföreningarna ska ses som självständiga innan byggena är färdiga och de boende helt tagit över föreningens styrelse. Även andra byggbolag hanterade redovisningen på samma vis som JM.

"Målet innehåller flera komplexa redovisningsmässiga frågeställningar som inte tidigare har fått en rättslig prövning i förvaltningsdomstol", skriver domstolens chefsrådman Maria Eka i ett pressmeddelande.