Svårt för unga att skaffa egen bostad trots hög byggtakt

Foto: Roberto Nickson/Unsplash

Preliminärt påbörjades byggandet av cirka 46 000 lägenheter under de tre första kvartalen 2021, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med samma period 2020, visar färsk statistik från SCB. Åtgärder behövs dock både för att bibehålla en hög byggtakt och för att fler ska ha råd med en egen bostad, till exempel genom investeringsstöd för hyresrätter och införande av startlån för unga vuxna.

– Äntligen ligger byggtakten av nya bostäder på en acceptabel nivå, men det räcker inte. Många människor, inte minst unga vuxna, har svårt att skaffa en egen bostad. För att underlätta för just den gruppen behövs ett statligt Ungbolån, liknande CSN-lånet, säger Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare på Riksbyggen.

Av de påbörjade lägenheterna de tre första kvartalen 2021 finns cirka 36 450 i flerbostadshus. Det är 15 procent fler än under motsvarande period 2020. Preliminärt var cirka 64 procent av dessa upplåtna som hyresrätter. I småhus påbörjades cirka 9 550 lägenheter under perioden vilket är en ökning på 22 procent jämfört med de tre första kvartalen 2020, enligt rapporten från SCB.

– Det krävs dedikerade politiska satsningar för att hålla byggandet uppe över tid. Det statliga investeringsstödet är ett sådant exempel, vi kan se i vår egen bostadsproduktion att stödet ger fler hyresrätter och bidrar till lägre hyror. Det handlar om tusenlappar varje månad för en tvåa på 55 kvadratmeter, säger Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Investeringsstödet underlättar byggandet av hyresrätter över hela landet.

- Med investeringsstödet kan Riksbyggen bygga hyresrätter på orter där vi inte får ihop kalkylen annars. De orterna behöver också fler bostäder men det finns en politisk osäkerhet kring investeringsstödet, säger Mårten Lilja.

Riksbyggen har de senaste åren börjat prova nya boendeformer som dellösningar för att hjälpa unga vuxna in på bostadsmarknaden, tillexempel Ungdomsettor till personer som är mellan 18 och 30 år och Hyrköp av bostadsrätt.