Lambertsson erbjuder sina kunder kontrollsystem

Foto: Lambertsson

Nu erbjuder Lambertsson sina kunder plattformen Lambertsson Control – ett system för övervakning, mätning och styrning av driftsmiljön på byggarbetsplatserna. Genom att utveckla en klimateffektiv lösning ligger Lambertsson steget före i kampen mot klimatpåverkan.

Den nya plattformen lanseras nu brett – med Lambertsson Control tar kunden själv kontroll över sin driftsmiljö, minskar klimatavtrycket och säkrar en hållbar lönsamhet.

– Genom en bättre kontroll över energianvändningen på byggarbetsplatsen slipper man onödiga kostnader samtidigt som klimatavtrycket minskar, säger Jesper Mårtensson, vice VD på Lambertsson.
– Men vi kan egentligen mäta allt som det finns en givare till. Det minskar risken för driftstörningar och avbrott i produktionen.

I takt med ett ökat miljömedvetande och ny lagstiftning har behovet av smidiga och automatiserade analysverktyg ökat. För en bransch där klimatpåverkan är lika stor som utsläppen från alla personbilar i Sverige finns ett faktiskt behov av nya tillvägagångssätt.

Lambertssons löser detta med webbaplikationen Lambertsson Online. Här sker all visualisering och uppföljning genom att kunden enkelt kan följa utvecklingen på kort och lång sikt genom tydliga dashboards.

– De testprojekt vi genomfört har fått väldigt bra respons. Kunderna har fått data levererad i realtid i Lambertsson Online och kunnat anpassa produktionen vilket har resulterat i såväl lägre energianvändning som färre driftsstörningar.

Även säkerheten på arbetsplatserna ökar.
– En utmaning för byggbranschen är till exempel svårigheten att mäta mängden kvartsdamm i luften. Dammet har stor påverkan på hälsan och med Lambertsson Control går det att mäta och åtgärda nivåerna av de här finpartiklarna, säger Jesper Mårtensson.