I kulturhistoriska Klippan utvecklar BRA Group nytt huvudkontor

Foto: BRA Group

Kommersiella fastigheter hade det stora nöjet att agera säljrådgivare när Göteborgs Stad avyttrade en Fastighet med byggrätt invid Göteborgs hamninlopp. Fastigheten förvärvades av BRA Group. Köpeskillingen uppgår till 29,5 MSEK.

”Vi kommer att utveckla en modern kontorsfastighet med anknytning till den starka kulturhistoriska miljön som finns på platsen. Det är ett fantastiskt läge för en etablering”, säger Magnus Riemer koncernchef på BRA Group.

Tidigare i höst kunde vi meddela att Kommersiella Fastigheter fått förtroendet att förmedla tre fastigheter åt Göteborgs Stad, i november tecknades avtal för samtliga. Bland dessa finns fastigheten med beteckning Majorna 164:5, köparen är BRA Group. Fastigheten är belägen med ett ypperligt läge strax invid Älvsborgsbrons brofäste och har en markareal om 6 311 kvm. Detaljplanen medger byggrätt för kontor, småindustri och kultur i tre våningsplan motsvarande 2000 BTA på fastigheten.

”Vi har sett ett stort intresse från flera regionala bolag och det har varit ett stort nöje att vara transaktionsrådgivare i den här affären. Vi gratulerar BRA Group till ett fint förvärv”, säger Robert Treutiger transaktionsrådgivare Kommersiella Fastigheter.