Skanska är först ut med att bygga lägenheter i stadsdelen Fridhem i Ängelholm

Skanska Hyresbostäders nya kvarter Handbollen är det första lägenhetskvarteret som byggs i stadsdelen Fridhem. Bild: Arkitektlaget Skåne

I stadsdelen Sandarne i Göteborg utvecklar fastighetsbolaget Hemsö en ny grundskola och ett nytt äldreboende i en och samma byggnad. Den nya fastigheten, som beräknas stå klar i december 2022, ligger i det expansiva området Fixfabriken, där många nya bostäder ska byggas under de kommande åren.

Av Annika Wihlborg

Den nya skolan omfattar årskurs F-6 för 400 elever och äldreboendet 100 platser. Tanken med att samlokalisera båda verksamheterna i en och samma byggnad är att sammanföra generationer och att bidra till möten över generationsgränserna samt att kunna samutnyttja faciliteter som idrottshall och tillagningskök.

Inflyttning vårterminen 2023

Under vårterminen 2023 börjar verksamheterna att flytta in i sina lokaler. Skolan kommer att husera på plan ett till tre i byggnaden. Utöver lektionssalar kommer det även att finnas ett tillagningskök, idrottssal och garage. På plan fyra till åtta kommer äldreboendet att ha sina lokaler. Den nya byggnaden, som fått namnet Silverkällan, kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

bild