Wästbygg tilldelas markanvisning i Vårberg

Foto: Ümit Yıldırım/Unsplash

Stockholms Stad har tilldelat Wästbygg en markanvisning i stadsdelen Vårberg. Markanvisningen omfattar 7 000 kvm bruttoarea och här planerar Wästbygg att utveckla två bostadshus med sammanlagt 80 Svanenmärkta lägenheter. Detaljplanen för området väntas bli klar under våren 2022. Därefter påbörjas exploateringsarbete och Wästbygg planerar för tillträde till marken under 2025.

Markanvisningen ingår i Fokus Skärholmen, ett lokalt stadsutvecklingsprojekt som syftar till att skapa fler bostäder, samhällsfastigheter och mötesplatser i området, och där stort fokus ligger på social hållbarhet.

– Vårberg har många fina kvaliteter och vi är både glada och stolta över att få fortsätta att utveckla området tillsammans med Stockholms Stad. Wästbygg har tidigare fått två markanvisningar i området och vi är nu igång och bygger dels ett område med 36 radhus och dels 174 ungdomsbostäder här. Att vi nu får bygga ytterligare bostäder i Vårberg är en kvalitetsstämpel på det arbete vi gjort hittills, säger Joakim Efraimsson, vd på Wästbygg AB.

Han konstaterar att de sociala krav som markanvisningen ställer på byggherren ligger väl i linje med Wästbyggs eget hållbarhetsarbete.

– En konkret insats i det här projektet blir att erbjuda LIA-praktik till ungdomar i närområdet. Vi kommer även att implementera vårt egenutvecklade Boaktivakoncept, som underlättar för de boende att göra hållbara val i vardagen och skapar förutsättningar för såväl delningsekonomi som ökad gemenskap.