En vd med ett stort samhällsengagemang

–Jag gillar omöjliga uppdrag, säger en leende Joakim Henriksson. Kanske har han sett filmen “Mission Impossible” med Tom Cruise i huvudrollen? Foto: Axel Gerebrink, OBOS Sverige.

Joakim Henriksson, vd för bostadsutvecklaren OBOS Sverige, vill uppfylla människors önskan om ett tryggt samhälle med plats för alla.

Ett Sverige, där fler får möjlighet att äga sin bostad, är en annan hjärtefråga för honom. Själv hade han en harmonisk uppväxt på den småländska landsbygden. Där läggs nu grunden till ungdomarnas samhällsengagemang i projektet "Unga Hjältar".

Text: C-G Hanberg

–Min största förebild är min mamma Catarina. Hon hade den moraliska kompassen rätt inställd och gav, tillsammans med pappa Christer, mig och mina syskon en varm och kärleksfull barn- och ungdomstid, berättar mångsysslaren Joakim Henriksson.

Han har tidigare drivit ett vaktbolag tillsammans med några kollegor. Han är också månskensbonde på släktgården i Stenberga och deltidsbrandman i Farstorps räddningstjänst. Det är en lokal ideell förening, under Höglandets Räddningstjänstsförbunds paraply, och ska främja tryggheten på landsbygden. Joakim Henriksson är föreningens styrelseordförande.

Sommaren 2018 drabbades Sverige av många skogsbränder.

–Då insåg man fördelen med en lokal deltidsbrandkår som snabbt kan vara på plats, säger Joakim Henriksson.

"Vi behöver många eldsjälar"

–Det är otroligt viktigt för en enhet, som baseras på frivillighet, att ha många eldsjälar som vill göra en samhällsinsats. Därför utbildar räddningstjänsten eleverna i årskurs sex i den lokala skolan i projektet "Unga Hjältar". Där lägger vi tidigt grunden till ett aktivt samhällsengagemang på landsbygden. Deltagarna får bland annat släcka en brand, lära sig hjärt- och lungräddning och hur de ska agera vid olyckor, berättar Joakim Henriksson.

Han har själv släckt bränder och räddat liv men också med sorg i blicken sett liv släckas ut. Hjälpsamhet, respekt och omtanke är honnörsord för Joakim Henriksson. Han fick tidigt lära sig att prestation går före belöning genom att jobba ihop sina fickpengar på lantgården, där föräldrarna var mjölkbönder. Frihet under ansvar präglade hans uppväxt.

Lång erfarenhet från byggbranschen

Joakim Henriksson är byggnadsingenjör och gjorde sin militärtjänst vid Kadettskolans ingenjörstrupper i småländska Eksjö. Han har också läst ekonomi och ledarskap vid IMD Business School i Lausanne i Schweiz. Han känner byggbranschen lika väl som sin egen byxficka. Han jobbade på Skanska i 25 år i elva olika roller. Han hade flera chefsbefattningar och arbetade både med entreprenad- och projektutveckling. Idag sitter han på vd-stolen hos OBOS Sverige med huvudkontor i småländska Myresjö. Men "management by walking around" beskriver hans ledarstil bättre.

Han är en vd med en entreprenörs drivkraft, grundlagd under uppväxten på lantgården.

 –Jag har förmånen att få leda 1 000 hängivna medarbetare som ska uppfylla människors bostadsdrömmar. Då krävs ett ledarskap som tydligt binder ihop hela bolaget och att förstå att alla medarbetare behöver bli sedda och hörda för att kunna prestera sitt yttersta.

Han har höga förväntningar på medarbetarna. Men han ger dem i gengäld frihet under ansvar, som han själv fick när han var ung.  

–För att skapa ett sammansvetsat och vinnande team måste man våga gråta, skratta och dela både framgångar och motgångar tillsammans, säger Joakim Henriksson.

 

bild
Hälltorps gård i Trollhättan är ett flerfamiljshus med 84 lägenheter, byggt enligt volymelementkonceptet Start Living i OBOS Vrigstadsfabrik. Foto: OBOS Sverige.

Räds inte stora utmaningar

Själv uppskattar han ledare som förmår kombinera ödmjukhet med tydlighet. Lösningarna på problemen finns, enligt honom, oftast i den egna organisationen, förutsatt att chefen är lyhörd, tydlig och har trygga medarbetare. Trygghet är en förutsättning för att de ska växa i sin yrkesroll och våga vara ärliga och raka mot varandra.  

Att kunna förmedla målbilden med ett engagemang och en bergfast tro på det man ska genomföra tillsammans är också viktigt för en ledare:

–Då måste jag som vd vara nära mina närmaste chefer och medarbetare, så att jag får ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Joakim Henriksson. 

Hans främsta drivkraft är passion och han antar gärna utmaningar andra ser som omöjliga:

–Då tänds det en låga inom mig för att få med mig dem som inte orkar med  - eller tror på - förändringen. Jag blir glad när vi får fira framgångar tillsammans men ledsen när vi inte jobbar mot samma mål eller när lojaliteten brister.

bild
Kraven på OBOS medarbetare är höga. Men Joakim Henriksson är en chef som förmedlar arbetsglädje genom sitt eget stora engagemang. Foto: Whymac

OBOS har en norsk ägare

OBOS Sverige ägs av norska OBOS BBL. Det är ett kooperativt företag, ägt av cirka 500 000 medlemmar. I Sverige har OBOS fått 12 000 medlemmar sedan medlemskapet introducerades i november 2020. Det kostar 500 kronor det första året och därefter 200 kronor om året och ger förtur till en bostad.

OBOS är en av Nordens största bostadsutvecklare och bygger främst bostads- och äganderätter men i viss mån även hyresrätter. I Sverige omsätter OBOS närmare fem miljarder och säljer cirka 2 000 bostäder om året. Men siktet är inställt på 3 000 bostäder per år inom de närmaste åren. Mer än hälften ska byggas industriellt i trä. Till skillnad från i Norge utgör kommersiella lokaler ännu bara ett en liten del av OBOS resultat i Sverige. Men målet är att öka andelen inom en femårsperiod. 

bild
World Trade Center i Karlskrona har närmare 7 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Huset är byggt av OBOS Kärnhem. Hyresgästerna kan själva utforma sitt kontor, från 25 kvadratmeter och uppåt. Foto: OBOS Sverige.

Trädgårdsstäder med plats för alla

OBOS "trädgårdsstad" är en mix av villor, radhus och lägenheter i olika upplåtelseformer, med god service och många gröna ytor mellan husen. Både sociala och ekologiska aspekter vägs in.

–Det kan till exempel vara att göra ett område tillgängligt för människor med olika bakgrund och ålder. Eller att skapa förutsättningar för att leva miljömässigt hållbart; med allt från solceller på taken till gemensamhetsytor och att det finns bra kommunala transportmöjligheter. I trädgårdsstaden ska det finnas något som passar alla, framhåller Joakim Henriksson.

Prefabricering av bostäder i trä är en kostnadseffektiv byggmetod som OBOS lyckats förena med god arkitektur.

 –Vi kan tillverka standard- och volymprodukter med olika arkitektoniska uttryck och bygga hus upp till sex våningar med volymelement. I våra trädgårdsstäder med blandad bebyggelse kan vi få standardprodukter att vävas in i omgivningen genom färgval, växtlighet och aktiviteter mellan husen, berättar Joakim Henriksson.

bild
Joakim Henriksson pekar ut färdriktningen mot framtiden. Målet är att inom några år sälja 3 000 bostäder varje år. Foto: Axel Gerebrink, OBOS Sverige.

Samäger bostaden med OBOS

Han ser en tydlig vattendelare på bostadsmarknaden, plånbokens tjocklek.

–Ekonomiskt utsatta grupper hänvisas enbart till hyresmarknaden. Där kan vi göra skillnad. Dels genom att vi lyfter frågan i den offentliga debatten men också genom att komma med egna lösningar som till exempel vår boköpmodell, OBOS Deläga (se faktaruta!), där man samäger delar av bostaden med oss. Då kan fler få råd att äga sin bostad, säger Joakim Henriksson.

Han vill se långsiktiga och hållbara spelregler på bostadsmarknaden.

 –Kreditrestriktionerna måste bli mindre strama. Bankerna har tagit ett visst ansvar genom att sänka kraven i KALPen1) Bolån med förmånliga villkor för unga, för att få dem att inse vikten av att bospara tidigt, är en åtgärd jag gärna vill se. Men framförallt krävs en politisk samsyn om att vi måste tillgängliggöra mer mark, där människor vill bo, för att kunna bygga fler bostäder och avhjälpa bostadsbristen. Den ekvationen borde inte vara så svår att hantera, menar Joakim Henriksson.

bild
Joakim Henriksson har bland annat jobbat på Skanska i 25 år och haft olika roller där, bland annat chefsbefattningar. Foto: OBOS Sverige.

Verksamma i hela Sverige

OBOS verksamhet i Sverige är bred.

–Den täcker in allt från tillverkning, främst av bostäder i trä, i våra tre fabriker i Småland - varav en drivs i vårt systerbolag OBOS Kärnhem - till utveckling av större projekt i storstäderna. Via systerbolaget OBOS Nya Hem kommer vi bland annat att utveckla Stadsljus i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och Skeppsbron i Göteborg, två stora bostadsprojekt i attraktiva områden, berättar Joakim Henriksson.

OBOS bygger i flerbostadshus i hela Sverige, inte minst i landets tillväxtkommuner.

–Totalt utvecklade vi bostäder i 152 kommuner under år 2020. De större flerbostadshusprojekten omfattade cirka 40 kommuner, säger Joakim Henriksson.

Försäljningen vek när coronapandemin tvingade Sverige att gå på sparlåga.

–Många har arbetet hemifrån men vi har ändå lyckats hålla i gång produktionen i våra fabriker under hela pandemin. Det har varit en utmaning. Men det har fungerat mycket bättre än vad jag trodde, tack vare ett fantastiskt ledar- och medarbetarskap. Framgent kommer vi att behöva anställa personal inom flera områden. Men det viktigaste är att kunna behålla alla våra duktiga medarbetare, menar Joakim Henriksson.

Tar ansvar för klimatet

Byggindustrin står för cirka 20 procent av Sveriges klimatpåverkan. Men regeringen har gett gotländska Cementa tillstånd att bryta kalk till och med den 31 december 2022 för produktion av den cement som ingår i betong. Om cementproduktion stoppas skulle det enligt regeringen bland annat hämma bostadsbyggandet.

–Genom att vi bygger mycket i trä, som har en lägre klimatpåverkan än alternativa byggmaterial, gör vi stor skillnad. Men räcker inte. Vi måste hela tiden ta nya kliv framåt i vår strävan att utnyttja så litet som möjligt av jordens resurser och sluta att vara beroende av fossila bränslen. Vi ser därför fram emot kraven på klimatdeklarationer. Genom att mäta på ett likartat sätt inom hela byggbranschen kommer vi få en bättre bild av var vi kan göra störst skillnad ur klimatsynpunkt. Att mäta är att veta.

bild
Sommaren 2018 drabbades Sverige av många skogsbränder. Deltidsbrandmannen Joakim Henriksson var därför flitigt i elden. Foto: Ylvers

Engagemang inom idrott kultur

OBOS avsätter årligen tio procent av vinsten för att stötta mångfald, integration och gemenskap. De är bland annat titelsponsor till OBOS Damallsvenskan i fotboll och sponsrar också lokala idrottsföreningar samt initiativ som "Städa Sverige", idrottsrörelsens organisation för ett skräpfritt Sverige.

–Vi vill vara en ansvarstagande samhällsutvecklare. Eftersom vi är medlemsägda kan vi verka långsiktigt på ett sätt som andra aktörer sällan kan göra, menar Joakim Henriksson.

Själv personifierar han det samhällsengagemang som genomsyrar OBOS. Snart piper kanske sökaren och han lämnar för en stund vd-rollen för att i stället rigga om till brandman. Joakim Henriksson har många järn i elden...

bild
–En bra ledare ska kunna kombinera ödmjukhet med tydlighet, säger Joakim Henriksson. Foto: Whymac

bild

bild

1) KALP står för: Kvar Att Leva På. Det är den summa pengar ett hushåll måste ha kvar när räntekostnader, boendekostnader och övriga levnadskostnader är betalda. Bankerna utgår bland annat från KALP vid kreditbedömningen.