GotlandsHems nybyggnation på A7 pausas

Signallottan-2. Foto: GotlandsHem

Vid ett extra styrelsemöte under måndagen 17 januari har GotlandsHems styrelse enhälligt beslutat att nybyggnationen vid Signallottan 2 i Visby ska pausas.

Skälet till beslutet är att GotlandsHem och Hyresgästföreningen inte kunnat enas om hyran i de nya bostäderna. GotlandsHem tar nu fram alternativa lösningar som ska redovisas vid styrelsemötet i februari.

– Vi ligger alltför långt från varandra för att det ska vara hållbart att låta projektet rulla på enligt plan då vi ser att de nivåer Hyresgästföreningen föreslår skulle innebära att projektet inte blir ekonomiskt hållbart, säger GotlandsHems styrelseordförande Peter Norman och fortsätter:

– Det är oerhört viktigt att bygga nya hyresrätter på Gotland för att skapa en bostadsmarknad i balans och ett samhälle som kan erbjuda olika boendeformer. Vi värnar om hyresrättens framtid och då finns det goda anledningar att vara noga med ekonomin.

Vad händer nu på Signallottan 2?

  • GotlandsHem tar fram alternativa lösningar för att skapa lönsamhet i projektet för Signallottan 2. Vilka alternativ det blir får utredningen visa, men det kan innebära att hela eller delar av kvarteret kan komma att säljas som bostadsrätter.
  • Under tiden pausar GotlandsHem projekteringen för själva byggnationen och projektering av våra tilläggslösningar så som solceller, återvinning av regnvatten och annat.
  • Det pågående markberedningsarbetet fortsätter då det redan är påbörjat. Detta för att undvika ytterligare kostnader och risker.
  • Styrelsen fattar beslut vid nästa ordinarie styrelsemöte 22 februari.

Skillnaden i hyra mellan nybyggd och äldre bostad

En nybyggd hyresbostad i Sverige kostar i snitt 1 868 kronor per kvadratmeter och år.

GotlandsHem har yrkat en hyra på 1 825 kronor per kvadratmeter och år för Signallottan 2. Hyresgästföreningens motbud är 1 640 kronor per kvadratmeter och år.

– Hyran är vår enda intäkt och vi måste ha en ekonomi som går runt. Det är inte rimligt att våra övriga hyresgäster ska betala för att de som bor i nyproduktion ska få en lägre hyra, säger Peter Norman.

Fakta nyproduktion

Det finns i grunden tre olika modeller för hyressättning vid nyproduktion:

  1. Bruksvärdesmodellen är den modell som GotlandsHem tillämpar för bostäder som är äldre än 15 år. Där är hyran uppbyggd av förutsättningar så som område, kvarter, storlek och funktioner så som balkong, parkettgolv eller plastgolv med mera.
  2. Individuell förhandling med respektive hyresgäst. Det är en modell som är vanligare bland mindre privata hyresvärdar.
  3. Presumtionshyra är en modell som finns för att hantera den högre produktionskostnad som är vid nybyggnation och som gör att bruksvärdesmodellen inte fungerar för just dessa bostäder. Denna gäller i 15 år, därefter kan hyran övergå till bruksvärdesmodellen.

Som exempel har GotlandsHems senaste nybyggda kvarter Bläckfisken 3 och Sergeanten 5 presumtionshyror som ligger på 1 700 respektive 1 729 kronor per kvadratmeter och år i hyra för 2021.

– Tyvärr så är dessa hyror för låga för att helt täcka sina kostnader. Det innebär i praktiken att det på sikt kommer saknas medel för framtida renoveringar av dessa bostäder, säger Peter Norman.