Med Munin NXT växer Uppsalas stadskärna

ILLUSTRATION: Arkitekt: White

Sommaren 2022 står kontorshuset Munin NXT klart i centrala Uppsala. Första spadtaget till den nya kontorsfastigheten, som ska bidra till att minska bristen på kontorsplatser i centrala Uppsala, togs hösten 2020. I september 2022 flyttar Länsförsäkringar in i den toppmoderna fastigheten som står rustad att möta framtidens arbetssätt och krav på hög flexibilitet.

AV: ANNIKA WIHLBORG 

På Muningatan i den södra delen av centrala Uppsala byggs kontorsfastigheten med Bonnier Fastigheter som byggherre och Veidekke som totalentreprenör. Här ska Länsförsäkringar Uppsala, som hittills funnits på två adresser i staden, samla sin verksamhet och alla sina medarbetare. I Munin NXT har Bonnier Fastigheter skräddarsytt fyra våningsplan för att tillgodose Länsförsäkringars behov.

MILJÖCERTIFIERING ENLIGT BREEAM NIVÅ EXCELLENT

Uppsala är en stad som befinner sig i en långsiktig tillväxtfas. Munin NXT är ett bra exempel på hur Uppsalas innerstad växer alltmer söderut.

Byggnaden utvecklas energieffektivt med material som minskar både det direkta och indirekta miljöavtrycket, hela fastigheten är designad för en hållbar livsstil och kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM nivå Excellent. Grannfastigheten Muninhuset, som Bonnier Fastigheter förvärvade 2018, får samtidigt ett ansiktslyft för att bättre kunna svara upp till behoven hos framtidens kontorshyresgäster.

Enligt Bonnier Fastigheter blir Munin NXT den sista pusselbiten i kvarteret och samtidigt ett bra komplement till det befintliga Muninhuset. ■

bild