Mälarsjukhuset – största enskilda byggprojektet i länet på 40 år

Den nya vårdbyggnaden E62, som omfattar 45 000 kvadratmeter med nya vårdlokaler. Vid sjukhusets nya huvudentré kommer byggnaden inrymma bland annat akutvård, förlossning och hjärtintensiv.

I Sörmland pågår just nu det största enskilda byggnadsprojektet på över 40 år inom länet, då Mälarsjukhuset genomgår en omfattande till- och ombyggnation. Investeringen som Region Sörmland gör ligger på 2,2 miljarder kronor och görs med förväntan om att modernisera och rusta upp sjukhuset för att på sikt kunna möta de nya krav samt utvecklade behov som finns.

AV: SANNA KESSELFORS | ILLUSTRATION: CARLSTEDT ARKITEKTER

I utkanten av Eskilstuna genomför Region Sörmland i partnering i form av totalentreprenad med NCC det mest omfattande byggnadsprojektet i Sörmland på flera decennier. Den nya vårdbyggnaden E62, som omfattar 45 000 kvadratmeter med nya vårdlokaler, ska uppföras när Region Sörmland bygger för framtidens vård – en investering om 2,2 miljarder kronor som ska säkra länets vårdbehov med tillgång till en modern, tillgänglig och anpassad vårdapparat.

– Projektet omfattar en solitär vårdbyggnad i sju plan med en helikopterplatta på taket, plan 8. Förutom teknikutrymmen, som återfinns i det två underliggande källarplanen, bygger man en ny akutavdelning på bottenplan tillsammans med huvudentrén. På planet ovanför akuten kommer den nya operationsavdelningen ligga, som kräver ett helt plan ovanför som ska fungera som fläktrum nedåt. Högst upp i huset finns två flyglar där vi bygger flera vårdavdelningar och BB, bland annat, berättar Jonny Niskanen, på på Region Sörmland.

Region Sörmland eftersträvar att skapa ett mer effektivt resursutnyttjande och en mer sammanhållen vård, berättar Jonny Niskanen.

bild
Region Sörmland gör en investering på omkring 2,2 miljarder kronor med målet att skapa ett mer effektivt resursutnyttjande och en mer sammanhållen vård.

BÄTTRE SAMVERKAN

– Det gör vi genom att samlokalisera vårdavdelningen samt olika enheter inom våra kliniker. Det medför möjligheter för bättre samverkan och tillgänglighet mellan verksamheterna som medför stora fördelar för både våra patienter och vår personal.

Placeringen av de olika avdelningarna och mottagningarna har planerats utifrån de identifierade behoven och viktiga flöden mellan berörda verksamheter. Den nya byggnaden är tänkt att bli som ett samlingshus för de mest akuta verksamheterna, vilket bland annat är tänkt att öka tillgängligheten, säkerställa patientsäkerheten och minimera förflyttningar av både medarbetare och patienter.

På sjukhusbyggnadens tak bygger man en helikopterplatta anpassad för tyngre transporter. Vid sjukhusets nya huvudentré kommer byggnaden inrymma bland annat akutvård,förlossning och hjärtintensiv. Dagens sjukvård är avancerad och högteknologisk. Medicinsk utrusning ska installeras i många lokaler, vilket kräver komplexa installationsarbeten. Projektet kommer totalt att sysselsätta omkring 150 organisationer under byggnationsarbetet.

- Det är en totalentreprenad i grund och botten ihop med NCC där vi har en knippe andra delprojekt samtidigt, bland annat bygger vi om sjukhus i Nyköping, Katrineholm och Eskilstuna som består av flera hus.

– Vår egen organisation är tunn i det här projektet – vi är ungefär fem, sex personer som arbetar mot de här 150 inblandade entreprenörer och underentreprenörer, organisationer som kommer ha deltagit när projektet är klart. Ett enormt bygge med stora logistiska utmaningar, säger Jonny Niskanen.

MILJÖCERTIFIERING GULD

Mark- och grundläggningsarbeten har pågått parallellt med bygghandlingsprojektering. Stommontage påbörjades i slutet av 2021 och pågår under cirka ett års tid. Byggnaden planeras stå klar i början av 2025 med sikte på miljöcertifiering guld. – Arbetet flyter på bra enligt tidplan. Just nu pågår arbeten med stommontage. Stommen kommer ifrån Lettland och är prefabricerad. Vi har kommit tre månader in i arbetet och har cirka nio månaders stomresning kvar. Hittills är vi jättenöjda med det fortskridande arbetet och siktar mot miljöbyggnad guld. ■

bild