Byggnationen av tingsrätten i Norrköping är i full gång

Illustration: ON Arkitekter

Serneke har sålt projektet tingsrätten i Norrköping till Vacse och nu har byggproduktionen startat. Fastighetsaffären och entreprenaden har ett sammanlagt värde på cirka 246 miljoner.

Projektet innefattar uppförandet av en byggnad på cirka 4 600 kvadratmeter fördelat på fyra våningar och kommer byggas utmed Norra promenaden i området Saltängen som är placerat mellan Inre Hamnen och Norra staden/Butängen. Tingsrätten kommer när den är klar att inrymma 40 - 50 medarbetare.

− Vi är glada att ha satt i gång produktionen av tingsrätten i Norrköping. Sedan tilldelningsbeslutet 2019 har vi utvecklat byggnaden i nära samarbete med Vacse och Domstolsverket för att skapa en funktionell och modern tingsrätt, säger Patrik Lindström, vice VD på Serneke Invest.

− Vacse ser fram emot färdigställande av denna funktionella och inte minst vackra byggnad som kommer att tjäna rättsstaten under lång tid framöver, säger Fredrik Lindeborg VD Vacse.

Tingsrätten kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent. Vacse förvärvade fastigheten i maj 2022. Fastighetsaffären och entreprenaden har ett sammanlagt värde på cirka 246 miljoner. Byggnationen har startat och den nya tingsrätten beräknas stå klar till våren 2024. Verksamheten i lokalerna startar efter sommaren 2024.