GDS-marknaden kommer troligen att minska och energirenoveringen öka

Foto: Bernie Almanzar/Unsplash

GDS-marknaden kommer troligen att minska i år, men samtidigt skiftar fokus mot energirenovering.

Affärskonsulterna Navet beräknar att hushållens inköp av byggmaterial, den sk gör-det-själv-marknaden kommer att minska i år med omkring 10 procent, en rekyl på de senaste två årens tillväxt på totalt nästan 20 procent. Stigande priser på byggmaterial, ökat fokus på utlandsresor och liknande, samt minskad köpkraft genom stigande räntor och en bred inflation är främsta orsakerna till den negativa prognosen. Man kan se en minskad försäljning i bygghandeln, säger Jens Linderoth, analysansvarig på Navet.

Omsättningen minskade med 6 procent under årets första fyra månader jämfört med samma period 2021 och då har inte ens mycket av Ukraina-krisens effekter spelat in. Därefter har de negativa signalerna eskalerat och hushållens förtroende är mycket svagt, vilket Konjunkturinstitutet visar i sin månadsbarometer. Samtidigt ställer troligen många hushåll in sitt fokus på att renovera för att energieffektivisera och möta de ökade energikostnaderna, som kan läggas till de stigande räntorna.