Sannaparken – Fixfabrikens nya kvarter i Majorna

HSB brf Sannaparken är ett av fyra kvarter i projektet Fixfabriken nära Göta älv och Älvsborgsbron.

HSB brf Sannaparken är ett av fyra kvarter i det nya bostadsområdet Fixfabriken i Majorna Göteborg. Under hösten 2022 påbörjas inflyttningen i moderna lägenheter med klassiska kvaliteter.

AV: AMANDA HARDWICK | ILLUSTRATION: WHAT! ARKITEKTUR

I det gamla området kring Fixfabriken i Majorna bygger HSB Göteborg moderna hem med klassiska kvaliteter. Brf Sannaparken är en del av det nya bostadsområdet Fixfabriken som växer fram i Majorna, i kvarteren där Fix AB under decennier hade sina lokaler.

– Vi har haft två år med stark försäljning och det har varit ett stort intresse för våra bostäder i Majorna. Det är en attraktiv stadsdel där vi inte har byggt på många år och det märks inte minst på den goda försäljningen, säger Christoffer Jonsson, säljare på HSB Göteborg.

FÖRSTA PROJEKTET

Brf Sannaparken är HSB Göteborgs första projektet i Fixfabriken, där man utvecklar och förtätar det attraktiva området mellan Sandarna, Klippan och Kungsladugård. Nyproduktionsprojektet består av 135 moderna och ljusa bostadsrätter. Huset är ritat av What! Arkitektur som tagit stor hänsyn till Majornas stadsbild och hämtat inspiration från kringliggande arkitektur. Här finns allt från små studiolägenheter till väl tilltagna femrummare.

GENUIN CHARM

– Det är lätt gilla Majorna med sin genuina charm och breda utbud. De som flyttar in i brf Sannaparken är dessutom med och skapar en ny stadsdel. Här bor man nära myllrande stadsliv, hamninloppet och Röda sten, där du kan få rekreation och kulturupplevelser, säger Christoffer Jonsson.

Alla bostäder i brf Sannaparken har balkong eller uteplats. Föreningen kommer att bygga en gemensamhetslokal som passar både för fest och styrelsearbete. Det kommer även att finnas en gemensam tvättstuga, hissar och en bokningsbar övernattningslägenhet. Husen kommer att vara certifierade enligt Miljöbyggnad silver. I brf Sannaparken finns också ett mobilitetsavtal tecknat mellan HSB Göteborg och Göteborgs Stad som ska underlätta för de boende att färdas till fots, på cykel, med kollektivtrafik eller med bilpool. ■

"Det är lätt att gilla Majorna med sin genuina charm och breda utbud. den som flyttar in i brf Sannaparken är dessutom med och skapar en ny stadsdel.”