HSB går med i föreningen Rättvist byggande

Foto: HSB

Som ett led i arbetet mot fusket på byggarbetsplatserna går HSB med i föreningen Rättvist byggande. Genom ett strukturerat arbetssätt med bland annat tydliga krav vid upphandling och oannonserade kontroller ska kriminaliteten i byggbranschen motverkas.

HSB, genom sina två byggande bolag HSB Bostad och HSB ProjektPartner, är den första privata byggherren som går med i Rättvist byggande.

– Det finns stora utmaningar med svart arbetskraft inom byggsektorn och för att lösa dem måste vi alla inom branschen bidra och samarbeta. HSB ställer redan idag krav på maximalt två underentreprenörsled samt följer upp och ställer krav gentemot våra entreprenörer och leverantörer. Genom att gå med i Rättvist byggande får vi ännu fler verktyg för att lösa problemen tillsammans med andra byggherrar, säger Johan Nyhus, förbundsordförande HSB.

Föreningen Rättvist byggande har tagit fram en arbetsmodell som ska motverka kriminalitet och osund konkurrens på byggarbetsplatser. Den omfattar bland annat krav vid upphandling, kontroll och granskning av hela kedjan av underentreprenörer och oannonserade arbetsplatskontroller.

– Vi har ett extra stort ansvar som medlemsorganisation att arbeta mot kriminalitet och oegentligheter på våra byggarbetsplatser. Vi kommer att implementera Rättvist Byggande i våra projekt under hösten, säger Wafa Knutson, affärsområdeschef Produktion på HSB Bostad.

HSB har tidigare varit med och finansierat Byggmarknadskommissionen, som avslöjade en omfattande arbetslivkriminalitet inom byggbranschen.