Nya toppmoderna biopalatset i centrala Uppsala

Uppsala Akademiförvaltning hoppas att den nya Filmstaden i kvarteret kommer att bidra till att hela Uppsala city blir mer levande och attraktiv.

På Dragarbrunnsgatan i centrala Uppsala bygger Uppsala Akademiförvaltning, en helt ny biograf för Filmstaden. Lokalerna, med en total yta på 8 500 kvadratmeter, varav 6 300 kvadratmeter avser Filmstaden som kommer att inrymma 13 biosalonger. Projektet är en totalentreprenad i samverkan och beräknas stå färdigt i kvartal 1 2024.

AV: SANNA KESSELFORS | ILLUSTRATION: UPPSALA AKADEMIFÖRVALTNING

Efter många års planering har man sedan juni 2021 påbörjat uppförandet av en ny och modern, sammanhållen Filmstad i Uppsala city i hörnet Klostergatan/Dragarbrunnsgatan.

 - En ny Filmstad i kvarteret kommer att bidra till att hela Uppsala city blir mer levande och attraktiv, och efter flera år av planering kan vi nu äntligen sätta igång, säger Torbjörn Axelsson, fastighetschef på Uppsala Akademiförvaltning.

Planen omfattar en helt ny byggnad som kommer att uppföras. Utöver nybyggnaden kommer man även att utveckla verksamhetslokaler och restauranger samt renovering av det underliggande garaget i två plan. För att möjliggöra den nya biografen krävs att stora delar av den nuvarande byggnaden rivs

- Filmstaden har sedan lång tid tillbaka letat efter mer ändamålsenliga lokaler som motsvarar dagens kunders krav på bekvämlighet och upplevelse. Förutsättningar för att bygga om befintliga lokaler, som även dessa hyrs av Uppsala Akademiförvaltning, till att motsvara kundernas krav på bioupplevelse finns inte, berättar Torbjörn Axelsson. Han fortsätter:

- Tillsammans hittade Filmstaden och Uppsala Akademiförvaltning en för bägge parter bra plats i Uppsala centrum redan år 2014. Läget utmed Dragarbrunnsgatan är centralt och lätt att nå på alla sätt för besökare vare sig man går, cyklar, åker bil eller kollektivt.

bild
Flygvy över området Dragarbrunnsgatan/Klostergatan, Uppsala.

Nödvändig ändring i detaljplan

I kvarteret fanns bland annat ett äldre, mindre kontorshus som var i behov av modernisering. Istället för en sådan modernisering bestämde man sig för att riva huset och ändra detaljplanen för att möjliggöra för en betydligt större byggnad, som kunde uppföras för biograf och restaurangändamål.

- Efter nödvändig ändring av detaljplanen medför projektet en förädling av hela kvarteret som Uppsala Akademiförvaltning äger. Förutom Filmstaden kommer projektet tillskapa kommersiella ytor i form av främst restauranglokaler och en ”takrestaurang”. Sedan tidigare finns det redan ett par restauranger och ett stort studenthotell om omkring 260 rum i kvarteret.

Ny film- och biografupplevelse

Med den nya Filmstaden vill man kunna erbjuda besökarna en helt ny film- och biografupplevelse, vad gäller ljud, bild och komfort. Nya Filmstaden Uppsala byggs i tre våningsplan, får 13 salonger med totalt cirka 900 stolar.

- Den nya Filmstaden är omkring 6 300 kvadratmeter stor och består av 13 salonger med 900 platser. Entrén med biljettförsäljning sker i gatuplan, salongerna är sedan placerade på de två övre våningsplanen som nås via rulltrappor.

- De nya salongerna ges rätt förhållande mellan storlek av salong, duk, akustik och sittning och kommer erbjuda besökarna en överlägsen film- och biografupplevelse vad gäller ljud, bild och komfort.

Gott samarbete trots utmaningar

Projektet genomförs i samverkan mellan Uppsala Akademiförvaltning och entreprenören Arcona – ett samarbete som fungerat bra hittills, enligt Torbjörn Axelsson.

- Att genomföra sådana här stora byggnationer med bland annat rivning och grundförstärkning i City medför många olika typer av utmaningar men det är ett gott samarbete mellan inblandade parter som alla gör sitt bästa för att minimera störningar för närliggande verksamheter, boende och trafik.

- ”Samverkan” är en samarbetsform där vi drar nytta av de medverkandes erfarenheter och kompetens. Vi har satt ihop ett lag med den rätta kompetensen för att ta sig an utmaningarna i just detta uppdrag. Konsultgruppen har varit med hela vägen från systemhandling till bygghandling och därigenom finns en kontinuitet i hela skapandeprocessen.

bild