K2A avser uppföra 200 studentbostäder i Bromma i Stockholm

Foto: Sven Mieke/Unsplash

K2A Knaust & Andersson Fastigheter har under det andra kvartalet 2022 erhållit planbesked för en detaljplan som reglerar utveckling av en projektfastighet i Bromma i Stockholm där K2A avser uppföra 200 studentbostäder, vilket motsvarar en uthyrbar yta omkring 4 300 kvadratmeter. Byggstart förväntas ske 2025 med färdigställande 2027.

Byggrätten är belägen på Timmervägen i Bromma, fem kilometer väster om Stockholms centralstation. Timmervägen löper genom småskalig villabebyggelse i det attraktiva bostadsområdet Stora Mossen med goda kommunikationsmöjligheter tack vare omedelbar närhet till Alvik där det finns centrumhandel, tunnelbana, bussar, tvärbana och spårvagn. K2A avser uppföra fyra byggnader, fyra till sex våningar höga, med sammanlagt 200 studentbostäder och en uthyrbar yta omkring 4 300 kvadratmeter.

– Det här projektet är resultatet av hårt arbete med fokus på Stockholm samt en stark marknadsposition med klimatsmarta hyresrätter. Timmerfallet är K2A:s tredje byggrätt i Stockholm som adderats till projektportföljen under 2022, säger Johan Knaust, vd på K2A.

Det innebär att K2A, efter färdigställande av projektportföljen, kommer förvalta drygt 1 200 bostäder i Stockholms stad. Om Stockholms kranskommuner inkluderas ökar den siffran till 2 500 bostäder, vilket motsvarar nästan en fjärdedel av antalet bostäder i K2A:s totala fastighets- och projektportfölj. Stockholm är således K2A:s största geografiska delmarknad.

De nya husen kommer att miljöcertifieras med Svanenmärkning. Ambitionen är att byggnaderna ska klassas som mörkgröna enligt CICERO:s metodik, som även ligger till grund för klassningen av K2A:s ramverk för gröna aktier, vilket motsvarar den högsta miljöklassen.