Stora för utmaningar takstolsbranschen

Foto: STAK

Sedan en tid tillbaka har samtliga svenska takstolstillverkare drabbats av kraftiga leveransförseningar av spikplåtar. Spikplåtsleverantören har haft eskalerande problem med sin tillverkning vilket medfört stora förseningar.

- Samtliga av våra medlemsföretag har stora utmaningar att i sin tur leverera färdiga takstolar i tid till sina kunder, berättar Stefan Nilsson, ordförande i Svenska Takstolföreningen – STAK. Vi står inför en utmaning som slår på samma sätt för alla takstolstillverkare och det är oklart hur länge detta kommer att fortgå.

Medlemsföretagen i STAK försöker nu tillsammans lösa situationen och med gemensamma krafter hitta lösningar.

- Som marknadssituationen ser ut idag är vi knutna till leverantören. Vi jobbar fokuserat på att hitta andra lösningar, men för att kunna CE-märka takstolarna är vi beroende av ett beräkningsprogram som innehas och styrs av spikplåtsleverantören.

- Ett sätt att underlätta situationen är att spikplåtsleverantören öppnar upp sin programvara för andra spikplåtstillverkare. Hittills har man sagt nej till detta vilket vi beklagar med tanke på den besvärliga och kritiska situationen vi befinner oss i, säger Stefan Nilsson.

- För alla byggföretag som är i behov av takstolsleveranser till sina projekt uppmanar STAK att ha god framförhållning och vara ute i god tid med beställningar.

- Givetvis gör vi allt i vår makt för att våra respektive kunder inte ska drabbas, men ber också om förståelse för situationen. Det kommer att vara en branschutmaning att leverera i tid under överskådlig framtid om inte spikplåtsleverantören reviderar sin monopolliknande ställning och tillåter andra leverantörers spikplåtar i sin programvara eller kan utmanas på något annat sätt, avslutar Stefan Nilsson.