Nytt svenskt forskningsinstitut startas av arkitekter

Foto: Sven Mieke/Unsplash

Arkitekturinstitutet är ett nytt forskningsinstitut som kommer bedriva industriell forskning och experimentell utveckling inom fältet arkitektur.

Bakom satsningen står två arkitektkontor, Warm in the Winter och Theory Into Practice. Med mottot “mer forskning och utveckling, närmare verkligheten” vill arkitekterna utöka sin verksamhet inom forskning och utveckling, och göra det i nära samarbete med andra organisationer inom samhällsbyggnad.

- Det finns ett gap idag mellan forskningen och det som faktiskt byggs. Som praktiker kan och vill vi överbrygga det gapet, säger Björn Ekelund, VD.

Fokus kommer vara branschens utveckling, nytänkande processer, verklighetstester och demonstrationsprojekt liksom en utmaningsdriven metodik.

- Framtiden är vår beställare och det finns inget roligare än att använda sin yrkeskompetens och kreativitet till att lösa samhällsutmaningar. Att skapa visioner för framtiden är arkitekters viktigaste uppgift idag, säger Anna Sundman, styrelseordförande.

Grundarna har mångårig erfarenhet av industriell forskning och experimentell utveckling från sina respektive arkitektkontor. Det har gett insikter i vad som ska till för att lyckas, och hur viktigt det är med en organisationskultur som främjar kreativitet, tillit och mod. Nya idéer är sköra och måste utvecklas och testas. Inte alla kommer hålla, så därmed är verkligheten och en snabbhet från idé till handling helt avgörande. Faktum är att Arkitekturinstitutet i sig självt är ett fullskaletest.

- Att skapa ett forskningsinstitut var först en kul idé, säger Björn Ekelund. Men ju mer vi pratade om det, desto mer kände vi att det var helt rätt. Det var svaret på vår egna utmaning.

Arkitekturinstitutet har möjlighet att söka forskningsmedel på lika villkor som universitet, vilket gör det möjligt att skala upp forskningen. En snabb och lätt organisation ska säkerställa att medel riktas till det värdeskapande arbetet, så att samhället får mer för pengarna.

- Jag ser att Arkitekturinstitutet kan bli en plattform för talanger, säger Karin Kjellson, vVD. Vi kommer leda med mod och framtidstro och vara en given samarbetspart i tester och experiment kopplade till framtidens livsmiljö.

Arkitekturinstitutet har beviljats sitt första innovationsprojekt som kommer ske tillsammans med LTH, KTH, Akademiska Hus, Volvo Car, Boler och SustainLab. Finansiär är Energimyndigheten, utlysningen Design för energieffektiv vardag. Grundarna gläds över att Arkitekturinstitutet har fått en flygande start.