Kvibergshuset i Göteborg färdigbyggt

Kvibergshuset är ett nytt inslag i Göteborgs siluett.

I juli 2021 flyttade de första hyresgästerna in i sina nybyggda lägenheter i Nya Kvibergshuset, ett bostadshus med unik karaktär i Göteborg. Kvibergshuset ligger i stadsdelen Gamlestaden och består av totalt 250 hyresrätter. En unik faktor är att huset är terrasserat med våningshöjder som varierar mellan fem och sexton våningar.

AV: ANNIKA WIHLBORG ILLUSTRATION: TENGBOMGRUPPEN

Huset får förnybar solenergi till sig via sin lutande takyta som är täckt med solceller, vinklad mot sydväst för maximal exponering av solens strålar. Det nya terrasserade huset i Kviberg är byggt med en tydlig grön profil och byggs intill ett annat av Poseidons hus som när det byggdes i slutet av 1950-talet väckte stor uppmärksamhet som Europas största bostadshus. De boende får tillgång till mobilitetstjänster i form av biloch cykelpool. I maj 2022 stod de sista lägenheterna klara för inflyttning. ■