Redan högt bokningstryck till Nordbygg 2024

Foto: Byggfakta

Anmälningarna tickar in till Nordbygg 2024 och över 60 procent av den bokningsbara ytan är nu tingad.

– Att i dessa oroliga tider våga satsa stort på ett evenemang två år fram i tiden bekräftar att svensk byggsektor har väldigt stort förtroende för Nordbygg. De vet att hit kommer besökare med tung köpkraft. Utställarna är inställda på att delta för att hitta nya affärer, säger Lina Hann, projektledare Nordbygg.

Byggfakta och SSAB är två nöjda deltagare från 2022 som redan planerar för kommande mässor.

Dryga 60 procent av monterytan i Stockholmsmässans alla tre hallar är redan bokade av snart 400 bolag inför Nordbygg 2024.

– Bokningsläget ser väldigt bra ut, minst i paritet med föregående Nordbygg, säger Lina Hann, projektledare.

Det oroliga läget i omvärlden med energikris och en begynnande lågkonjunktur verkar inte påverka beslutet att delta, i alla fall inte i negativ riktning.

– Att man vågar satsa på något som ligger två år framåt tyder på ett stort förtroende för Nordbygg. Vår stora besökarundersökning visade att hela åtta av tio besökare hade inflytande på sin arbetsgivares inköp.
Ny tid, nya lösningar

Hittills har ingen som har sagt att de inte ska vara med pga lågkonjunkturen, det är snarare så att av de ser att det blir viktigare att hitta nya affärer.

– Våra säljare som har örat mot marken tack vare alla kontakter med utställare vittnar om ett behov av att hitta nya lösningar, t ex vad gäller energianvändning och bättre isolering. Nya behov kräver nya idéer, innovationer och leverantörer och dem hittar man på Nordbygg, säger Lina Hann.

Satsar i lågkonjunktur

En utställare som redan bestämt att han ska vara med är Peter Åhs, marknads- och affärsutvecklare på Byggfakta Sverige, som deltagit i Nordbygg i över två decennier.

– Nordbygg har kommit att bli en mycket viktig del i vår marknadsmix. Precis som många andra jobbar vi på Byggfakta till stor del via telefon och webbmöten. Det fysiska mötet blir desto viktigare när det väl blir av.

– Det finns ingen annan plats vi träffar så många, och för oss rätta, beslutsfattare under så kort tid som på Nordbygg, säger Peter Åhs.

– En mässa är en stor investering och den vill vi ha avkastning på. Eftersom vi noggrant mäter och följer upp alla leads ser vi direkt om mässan har betalat sig och på det grundar vi beslutet att delta.

Peter berättar att Nordbygg 2022 var ett av de bästa åren för Byggfakta.

– Vi börsintroducerades i höstas och hade med oss flera nya varumärken och tjänster och hade därmed mycket att erbjuda.

Med en lågkonjunktur som hotar betonar Peter Åhs vikten av att marknadsföra sig, att det finns forskning som visar på att så är fallet.

– Även de tjänster vi tillhandahåller blir allt viktigare. Vi hjälper ju våra kunder att hitta affärsmöjligheter och få marknadsinsikter. Att bearbeta byggherrar och lämna anbud är jättekostsamt. Där är våra tjänster och vår information ett viktigt beslutsunderlag, inte minst nu då tiderna blir tuffare och vi kommer att ha många spännande nyheter att visa till 2024, säger Peter.

Nya, gröna lösningar på gång

Under Nordbygg 2022 presenterade många utställare nya grönare lösningar för byggbranschen. Intresset var stort kring nyheterna, inte minst i SSAB:s monter där fossilfritt stål kunde beskådas.

Vid Nordbygg 2026 väntas de första serietillverkade produkterna med den nya produktionstekniken presenteras.

–Det var jättekul att vara på Nordbygg 2022 och träffa alla branschkollegor efter pandemiuppehållet. Många var nyfikna på det nya stålet, men jag ser ännu mer fram emot 2026 då vi kommer kunna presentera färdiga fossilfria produkter. Tillsammans med Volvo har vi redan byggt en dumper, världens första fordon i fossilfritt stål. Vi har länge testat produktionstekniken, nu är serietillverkning nästa steg, säger Magnus Andersson entusiastiskt. 2026 väntas SSAB ersätta den traditionella masugnstekniken med så kallade minimills, ett nytt produktionssystem med elektriska ljusbågsugnar och valsverk.