Sveriges största hus i hampakalk - Ritat av Gert Wingårdh

Villa Lerkil kombinerar hampakalk och cellglas för att skapa långsiktig hållbarhet. Bild: Wingårdh

Villa Lerkil

Vid kusten, söder om Göteborg, i Lerkil byggs nu ett exceptionellt hus i flera bemärkelser. Byggherren har strävat efter att hitta och kombinera högpresterande material med låg klimatpåverkan, som tillsammans kan skapa ett hälsosamt hem som kan stå i generationer - och inspirera till ett skifte i branschen.

bild
Prefabricerade väggar möjliggör en effektiv produktion- och monteringsprocess. Foto: Koljern

Hampakalk är ett uråldrigt byggmaterial som kombinerar delar av stammen hos hampaplantan med en kalkmix. Resultatet är en monolitiskt gjuten konstruktion med en rad eftertraktade egenskaper; värmetrögt, fuktbuffrande, diffussionsöppet och isolerande. Som organiskt material är det dessutom koldioxidbindande, brandsäkert, fritt från gifter och säkert mot röta, egenskaper som efterfrågas i ett klimatsmart och hälsosamt hem. 

Grund och källare under mark är byggt i Koljern-teknik, en byggmetod som kan ersätta isolerad betong med ett cirkulärt byggsystem bestående av Foamglas. Under mark är miljön svår, varför organiska material som trä inte lämpar sig särskilt väl. Traditionellt finner man betong och cellplast i grund och källarväggar. Att istället bygga med självbärande Koljern-element ger en beständig och fuktsäker lösning som dessutom går att återvinna.