Äldreboendet Villa Sarvträsk i Saltsjö-Boo byggs ut

Äldreboende Vardaga Villa Sarvträsk i Saltsjö-Boo. Foto: Hemsö

Hemsö har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Ambea gällande utbyggnad, modernisering och vidareutveckling av Villa Sarvträsk, ett befintligt äldreboende i Nacka. Investeringen uppgår till cirka 130 miljoner kronor.

Villa Sarvträsk är ett omtyckt demens- och omvårdnadsboende beläget nära kommunikationer och service i Orminge. När boendet nu byggs ut med cirka 2 700 kvadratmeter innebär det att 74 lägenheter, varav 38 nya, kommer att inrymmas med en sammanlagd uthyrningsbar yta om 4 800 kvadratmeter. I samband med tillbyggnaden görs även investeringar i bland annat allmänna ytor och utemiljö.

– Det är en stor satsning med höga miljöambitioner och det är glädjande att vi kan utveckla och framtidssäkra Villa Sarvträsk genom att tillföra mer än dubbelt så många platser som idag. Att satsa vidare på detta välfungerande och uppskattade äldreboende är ett hållbart sätt att växa på, säger Åsa Nordell Holmstrand, chef projektutveckling Öst, på Hemsö.

– Jättekul att vi kan ta emot fler omsorgstagare på Villa Sarvträsk. Dessutom kan vi göra flera förbättringar för både boende och personal, säger Susanne Sjöberg, regionchef Vardaga Stockholm Syd.

– Nacka är en attraktiv kommun som växer och behovet av platser på särskilda boenden ökar kontinuerligt. Att även framgent kunna erbjuda årsrika medborgare attraktiva boenden i de olika kommundelarna är viktigt för valfriheten, säger Karin Teljstedt (KD), kommunalråd och ordförande i äldrenämnden i Nacka.

Byggstart sker under det första kvartalet 2023 och färdigställande beräknas ske det första kvartalet 2025.