Järfälla kommun expanderar snabbt med utrymme för såväl storskalig kvartersstad som småstadskänsla

Sveatorget i Barkarbystaden.

Järfälla kommun är en av Stockholmsregionens mest snabbväxande kommuner som präglas av en hög byggtakt och stora utvecklingsområden. Här byggs drygt 1000 bostäder per år. På det gamla flygfältet i Barkarby växer den täta kvartersstaden Barkarbystaden fram och på Saab Technologies område i södra Jakobsberg byggs stadsdelen Bällstadalen med 2000 bostäder, hotell, kontor, skola och service.

AV: ANNIKA WIHLBORG | ILLUSTRATION: WHITE ARKITEKTER | JÄRFÄLLA KOMMUN FOTO: ROSIE ALM

Järfälla kommun ligger två mil nordväst om centrala Stockholm och har på senare år fått ett alltmer centralt läge i takt med Stockholmsregionens kraftiga expansion.

bild
2026 kommer Barkarby att vara Stockholms nya nav för kollektivtrafik med tunnelbana, pendeltåg, regionaltåg och bussar i direkt anslutning till varandra.

–Vi axlar nu den roll Solna och Sundbybergs kommuner tidigare haft. Vi ligger utanför centrala Stockholm, men samtidigt på bekvämt avstånd från och med mycket goda kommunikationer till innerstaden. Vi ser därmed goda möjligheter att bygga tät kvartersstad och att etablera sammanhängande och varierade blandstadsdelar med arbetsplatser, bostäder, kultur och service, säger Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör i Järfälla kommun.

bild
Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör i Järfälla kommun.

Barkarbystaden med utrymme för 40 000 invånare

Barkarbystaden är idag det största utbyggnadsområdet i Stockholmstrakten. Under en femtonårsperiod växer här en helt ny stadsdel fram med närmare 40 000 nya invånare, arbetsplatser, skolor, butiker, kultur och service. Barkarbystaden är en hållbarhetsfokuserad stadsdel som blir en av Stockholms viktigaste knutpunkter med både tunnelbana, fjärrtåg och pendeltåg.

–I Barkarbystaden vill vi skapa en levande kvartersstad med en täthet som motsvarar den gamla stenstaden i centrala Stockholm. Visionen är att skapa en urban känsla med allt som behövs i vardagen inom gångavstånd, säger Emelie Grind.

Veddesta transformeras till blandstad

Järfälla kommun är en av åtta regionala stadskärnor i Stockholmsregionen. Tanken är att kommunen ska etablera en stadskärna som på olika sätt kan avlasta Stockholms centrala delar.

–Vi arbetar aktivt med att länka samman och öka rörligheten mellan olika delar av kommunen. Utöver Barkarbystaden fokuserar vi mycket på att utveckla Veddesta, ett område som successivt konverteras från industriområde till attraktiv blandstad med bostäder, arbetsplatser och service. Vi ser goda möjligheter till en hög koncentration av arbetsplatser i Veddesta, inte minst med tanke på dess närhet till Barkarby station som 2026 kommer att vara ett nav för kollektivtrafik med tunnelbana, pendeltåg, regionaltåg och bussar i direkt anslutning till varandra och binda ihop Stockholm och Mälardalen på ett helt nytt sätt. Det gör att Barkarby blir en mycket central plats att bo, leva, arbeta och besöka, säger Emelie Grind.