OBOS och Frillestocken planerar för nya bostäder i Stråvalla, Varberg

Vy över Stråvalla. Foto: Johan Sellström

I Stråvalla, strax söder om Frillesås, planerar OBOS och Frillestocken utveckling AB att utveckla cirka 65 friliggande bostäder. Området har närhet till såväl hav, skola som förskola.

Sedan tidigare står det klart att OBOS och Brixly ska bygga cirka 200 bostäder – såväl radhus, kedjehus och flerbostadshus – i angränsande området Rågelund, Frillesås. Den här gången kommer man att erbjuda en annan typ av boende.

- Jag är jätteglad över att vi får chansa utveckla Stråvallla. Med sitt natursköna läge och närhet till både Göteborg, Kungsbacka och Varberg har området stor potential att bli riktigt trivsamt. Här kommer vi framför allt att erbjuda friliggande villor och äganderätter, säger Per Lönner, försäljningschef på OBOS Sverige.

Området består av cirka 18 hektar, varav en del i dagsläget upptas av en lantbruksenhet. För att passa in i den omliggande miljön planerar parterna främst för tvåplansbebyggelse från OBOS egna varumärken Smålandsvillan och Myresjöhus. Stor vikt läggs vid livet mellan husen och det kommer att finnas gott om grönytor för både vuxna och barn. I planerna för området ingår även utbyggnad av gång- och cykelbana längs med Stockakullevägen.

- Jag är väldigt glad att nu kunna meddela att Frillestocken Utveckling AB och OBOS slår sina påsar ihop. Den erfarenhet och de resurser som OBOS tillför nu när projektet övergår från planarbete till fysisk exploatering, är otrolig värdefullt, säger Hans Langenius, ansvarig för Frillestocken Utveckling AB.

I Frillesås finns ett gott serviceutbud och cirka tio minuter ifrån Stråvalla ligger en pendeltågsparkering för den som snabbt behöver ta sig arbetet i någon av de närliggande städerna.

- Vi är en finansiellt stabil bostadsutvecklare som har lång erfarenhet av att genomföra den här typen av projekt även när konjunkturen svänger. Dessutom är vi välbekanta med Stråvalla och vet att den här typen av boende efterfrågas, inte minst av våra medlemmar. Vi hoppas kunna möjliggöra inflyttning någon gång mellan 2025 och 2027, avslutar Per Lönner.