EJOT Sormat OY bygger ny fabrik i Masku, Finland

Illustration: EJOT

Tillverkning av betonginfästning fortsätter ske i grannlandet Finland. EJOT Sormat Oy är svenska marknadens närmsta fabrik av betongskruv och expansionsankare och så kommer det fortsätta vara. EJOT Holding GmbH & Co. KG förvärvade Sormat Oy år 2017 och har sedan dess investerat i fabriken vad gäller allt från digitala lösningar för att optimera tillverkningsprocesserna, nya maskiner där flaskhalsar har identifierats och nu en ny fastighet dit logistik, kontor och maskiner flyttas för att optimera tillverkningen ytterligare.

bild
Grundläggning påbörjas. 2021-08-23. Foto: EJOT

Flytten medför stora förändringar och förbättringar för fabriken. Ett optimerat produktionsflöde som ger en jämn ström genom tillverkningen med färre hållplatser, fler maskiner för tillverkning av betongskruv och mer avancerad testutrustning där bland annat seismiska tester på en ny nivå kan genomföras. Anläggningen ligger intill E8 och ger därmed smidig logistik och bra exponering ut mot motorvägen.

Foto
Bygget fortskrider enligt plan. 2022-03-01. Foto: EJOT

Tack vare god planering och erfarenhet inom EJOT koncernen har tidsplanen följts och nu återstår flytt av maskiner och kontor. Flytten sker i etapper där de största maskinerna demonteras och flyttas först, för att sedan fortsätta med hela produktionslinjen och slutligen kontoret i december. Logistiken har redan flyttat och leveranser direkt från fabriken ut till marknaden sker redan från nya anläggningen i Masku, Finland.

bild
Taktätt under våren. 2022-06-27. Foto: EJOT