150 företag är nu auktoriserade enligt Trygg plåt

Husby takplåtslageri i Eskilstuna blev nyligen det 150:e företaget som blev auktoriserade enligt Trygg plåt. Micke Johansson och Lars Lundgren, hyllades med gratulationer och en tårta. Foto: Plåt & Ventföretagen

Husby takplåtslageri i Eskilstuna blev nyligen det 150:e företaget som blev auktoriserade enligt Trygg plåt och representanter från Plåt & Ventföretagen passade på att lämna över en specialbeställd tårta för att uppmärksamma milstolpen.

Auktorisationssystemet Trygg plåt fungerar som en garanti för uppdragsgivare att plåtslageriet de anlitar, har dokumenterade kunskaper och kvalitetsrutiner inom sitt verksamhetsområde och systemet är numera en väletablerad kvalitetsmarkering på marknaden.

– Det är roligt att allt fler upptäcker fördelarna med att vara auktoriserade. Auktorisationen är ett viktigt instrument för att få bort oseriösa spelare från marknaden och höja branschens status. Så ju fler som auktoriserar sig desto bättre, säger Rickard Lindskog, ansvarig för Trygg plåt på Plåt & Ventföretagen.

Mikael ”Micke” Johansson, vd på Husby takplåtslageri, håller med om att Trygg plåt har växt fram som ett bevis på trovärdighet och hantverksskicklighet.

– Trygg Plåt ger en kvalitativ och seriös stämpel som visar att vi har en bred kunskap inom firman. Nu har ju även fler och fler beställare börjat få upp ögonen för Trygg plåt. Så auktorisationen behövs, säger Micke Johansson.

– Trygg plåt ger oss och personalen en bättre och enhetlig styrning på våra projekt och vi är även ISO-certifierade och strävar hela tiden efter att hänga med i utvecklingen, inte minst för att det i dag ställs allt högre krav från beställarna, fortsätter Micke.

Rickard Lindskog konstaterar att Trygg plåt har blivit alltmer känt och efterfrågat i beställarleden. Stora spelare som JM, Skanska och Statens fastighetsverk kräver numera att plåtslagare som vill arbeta med dem ska ha en Trygg plåt-stämpel för att få vara med i deras upphandlingar.

– De som inte är auktoriserade får inte ens räkna på jobbet, så det är förstås också ett stort incitament för alla som vill ha de här jobben att låta auktorisera sig.

Den utökade garantin på utfört arbete, som är ett samarbete mellan Plåt & Ventföretagen och Svensk Byggplåt och som ingår för de företag som har blivit auktoriserade, är ytterligare en morot för många, menar Rickard Lindskog.

– Har man Trygg plåt kan man också lämna tio års extra garanti, det vill säga totalt 20 års garanti, på själva utförandet. Det tror jag också har drivit på utvecklingen mot att fler vill auktorisera sig. Och det är ytterligare en anledning till att byggbolagen nu kräver att deras entreprenörer ska ha Trygg plåt.

FAKTA Trygg plåt
Auktorisationssystemet Trygg plåt är framtagen av bransch- och arbetsgivarorganisationen Plåt & Ventföretagen och är tillgänglig för alla plåtslagerier. Auktorisationen är en garanti för kunder och uppdragsgivare att företaget har dokumenterade kunskaper och kvalitetsrutiner inom sitt verksamhetsområde. De auktoriserade företagen har ett likvärdigt sätt att arbeta med dokumenterad projektstyrning från projektstart till överlämnande av projekt till kund. Auktorisationen utfärdas och kontrolleras av Incert.