Fortsatt minskning av industrins husbyggande

Affärskonsulterna Navet tar varje kvartal fram en konjunkturrapport som visar läget och förväntningarna på bygg- och fastighetsmarknaden. Foto: Navet

Den kommande rapporten, som presenteras i december, kommer att visa en tydlig inbromsning när det gäller de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna.

En sektor som har reagerat kraftigt på konjunkturavmattningen är industrins ny- och ombyggnadsinvesteringar av produktionsanläggningar och lager. Jämför man årets första tre kvartals byggvolym med samma period 2021 har investeringarna minskat med 15 procent. Det är nybyggnadsinvesteringarna som minskar säger Magnus Klein, som är ansvarig för Navets konjunkturrapporter.

Mycket av nedgången kan dock vara en naturlig rekyl på fjolårets kraftiga uppgång av nybyggandet inom industrin.