Vad händer när arbetstagaren försvinner?

Vad gör du som arbetsgivare när en anställd inte dyker upp på jobbet? Det kan handla om att arbetstagaren inte kommer tillbaka efter sin ledighet, slutar höra av sig under en långtidssjukskrivning eller har lämnat arbetsplatsen efter gräl. Det marknadsledande projektverktyget Bygglet brinner för att förenkla vardagen för Sveriges alla hantverkare. Här har vi har tagit hjälp av juristerna på MBL11 för att svara på en av hantverkarnas vanligaste frågor! 

Ett vanligt misstag du som arbetsgivare gör

Ett vanligt misstag du som arbetsgivare gör är att du tycker det är rätt bekvämt och utgår från att anställningen har upphört. Det gör det otydligt om personen fortfarande är anställd eller inte.

När en arbetstagare försvinner uppstår tre arbetsrättsliga frågor

  1. Har arbetstagaren rätt till lön trots frånvaron? 

Huvudregeln är att arbetstagaren erbjuder sin arbetskraft i utbyte mot lön. Utgångspunkten är därför att frånvaro från arbetet inte ger rätt till lön. Det finns dock några viktiga undantag, som t.ex. sjukdom eller betald semesterledighet. 

  1. Har arbetsgivaren rätt att avsluta anställningen?

Frånvaro från arbetet kan vara ett brott mot anställningsavtalet. Det kan innebära uppsägning av personliga skäl eller till och med vara grund för uppsägning, t.ex. om frånvaron anses vara arbetsvägran. 

Viss frånvaro kan vara av rimlig anledning eller lagstadgad rättighet t.ex. sjukdom, föräldraledighet, semester, trängande familjeskäl, viss studieledighet etc., vilket som huvudregel är lovlig frånvaro. 

  1. Innebär frånvaron att anställningen har upphört?

Det är ovanligt att en anställning upphör automatiskt, men det kan hända vid tidsbegränsade anställningar eller om arbetstagaren dött. Som huvudregel krävs det att en part avslutar anställningen – det krävs alltså en aktiv handling. 

En anställning kan i vissa situationer även upphävas utan uppsägning eller avskedande, t.ex. om arbetstagaren lämnar anställningen. 

Bevisbördan ligger hos arbetstagaren

Arbetstagaren har bevisbördan för att frånvaron är lovlig och att frånvaron ger rätt till lön. Däremot ger inte all lovlig frånvaro rätt till lön – tjänstledighet och obetald semester till exempel. 

Du kan skicka handlingen via post 

Om ett uppsägningsbesked eller avsked inte kan lämnas till arbetstagaren personligen kan du skicka handlingen med rekommenderat brev till arbetstagaren. 

Du kan även skicka ett brev till arbetstagaren där man förklarar att arbetstagaren anses ha frånträtt sin anställning om arbetstagaren inte omgående infinner sig för arbete, det kallas för Karlstadsbrev.

Ingen adress? 

Om du inte har någon adress till arbetstagaren blir det knepigare. Då kan du efter en viss tid, se anställningen som avslutad utan att någon särskild åtgärd behöver vidtas. 

Detta förutsätter dock att du har försökt att kontakta arbetstagaren med alla till buds stående medel och att det saknas anledning att anta att det inte finns en giltig ursäkt, t.ex. att arbetstagaren är sjuk. 

bild