Ny simhall byggs i Torvallaområdet i centrala Haninge

Foto: Evan Chen/Unsplash

Nu påbörjas planering och projektering för en ny 50-meters simhall i Torvallaområdet i centrala Haninge. Det beslutade kommunstyrelsen den 14 december 2022. Kommundirektören får nu i uppdrag att inleda arbetet. Den nuvarande simhallen, med en bassänglängd på endast 25 meter, har slitits ut sedan invigningen 1971 och är konstruktionsmässigt uttjänt.

– Haningealliansen ser ett stort behov av att Haninge får en ny simhall och därför är det här en prioriterad fråga för oss. En ny simhall med en 50-metersbassäng blir ett rejält lyft för Haningeborna och det lokala föreningslivet, säger Nicole Forslund (L), kommunalråd i Haninge kommun.

Den nya simhallen är en viktig del i utvecklingen av Torvallaområdet, med ett rikt utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter för alla Haningebor – inriktningen är att området framöver även kan kompletteras med till exempel bostäder, verksamheter och andra idrottsanläggningar. Planeringen för detta påbörjas under 2024. Den nya 50-meters simhallen beräknas kunna öppna under 2026.

– Behovet av en ny simhall har funnits länge och vi är glada över att äntligen ta tag i den här frågan på riktigt. När den nya simhallen öppnar under 2026 kan vi möta det ökade behovet av idrotts- och fritidsaktiviteter i ett växande Haninge, inte minst för barn och unga. säger Nicole Forslund (L), kommunalråd i Haninge kommun.