Halmstad, Varberg och Falkenberg - växer med helt nya stadsdelar

Västerport är namnet på Varbergs nya havsnära stadsdel.

Halland är en expansiv del av Sverige, med flera växande städer. I Halmstad siktar man på att bygga 23 000 nya bostäder till 2050 och i Falkenberg planeras den nya stadsdelen Tröingedal, med drygt 400 nya bostäder. Ytterligare en växande halländsk stad är Varberg, där den nya stadsdelen Västerport växer fram.

AV: ANNIKA WIHLBORG | ILLUSTRATION: VARBERGS KOMMUN | KANOZI ARKITEKTER

bild
Stationsstaden ska bli en ny stadsdel i centrala Halmstad.

Halmstad är något av Hallands tillväxtmotor, här byggs och planeras nya bostäder i flera stadsdelar.

En av de nya delarna av Halmstad är Ranagård, där man planerar för cirka 550 nya bostäder, äldreboende, förskolor och skola. Planer finns även på ett nytt resecentrum som ska samla stadens järnvägs- och busstrafik.

Ambitionen är att området runt stationen ska utvecklas till att bli en naturlig del av stadskärnan, omgiven av den nya stadsdelen Stationsstaden, som än så länge befinner sig i ett detaljplaneskede.

ANVÄNDA UNDERUTNYTTJAD MARK

Visionen är att skapa en ny stadsdel genom att använda underutnyttjad mark längs spåren till nya bostäder, arbetsplatser och mötesplatser. I norra Halmstad har byggnationen påbörjats av ett nytt område med hållbarbetsprofil i Sofieberg med drygt 900 bostäder, skola och äldreboende.
Även Varberg befinner sig i ett expansivt skede. Mellan havet och staden ska den nya stadsdelen Västerport växa fram. När den nya Varbergstunneln som byggs under centrala Varberg står klar kan staden länkas samman på ett helt nytt sätt.

Visionen är att Västerport ska byggas på ett område som tidigare var ett industriområde. Tolv byggaktörer har tecknat markanvisningsavtal med kommunen om att bygga bostäder i Västerports första etapp.

Även Falkenberg växer med den helt nya stadsdelen Tröingedal nedanför Tröingeberg utmed väg 767. Här planeras till en början för drygt 400 bostäder, skola, förskola samt verksamhetslokaler. ■