Mekaniskt skydd – nyckeln till en inbrottssäker arbetsplats

Stölder, skadegörelse och inbrott är ett stort branschproblem. Framför allt byggarbetsplatser där värdefull utrustning för elinstallationer, VVS och konstruktionsarbete finns är hårt drabbade av internationella ligor och kriminella element. Med förebyggande arbete, rätt säkerhetsrutiner och mer kunskap kan en stor del av brotten undvikas.

Brotten inom byggbranschen slår hårt mot hela näringskedjans ekonomi: från kontrakterade underleverantörer till upphandlande part.

När kritisk utrustning försvinner från arbetsplatser försenas leveranser och produktionskostnader skenar. Dessutom täcker försäkringsskyddet enbart en bråkdel av anförskaffningskostanden, även för nyligen införskaffad utrustning.

Parallellt med de kriminellas allt mer sofistikerade metoder ökar kraven och komplexiteten i säkerhetsarbetet. Idag krävs gedigen kunskap för att kunna bedöma lämplig skyddsnivå och vilka produkter som håller måttet eller ej. Dessutom behöver företaget ständigt beakta försäkringsbolagens krav och andra regelverk.

Att se över säkerhetsrutiner och skydd på arbetsplatsen har aldrig varit viktigare.

Mekaniskt skydd A och O för säkerheten

Det mekaniska skyddet utgör en viktig del av säkerheten på våra arbetsplatser. Men vad är det egentligen? Hur säkerställer du att det mekaniska skyddet uppfylls för en lokal eller byggnad? Och hur funkar det här med krav och skyddsklasser?

Mekaniskt skydd brukar ses som det grundläggande skyddet.

Det handlar t.ex. om att omslutningsytor som väggar, golv och tak ska vara motståndskraftiga för att försvåra för obehöriga att ta sig in, försvåra bortförande av stöldgods samt avskräcka från inbrottsförsök. Några exempel är på mekaniska skydd är säkerhetsdörr, gallergrind, inkrypningsskydd samt lås för dörrar och fönster.

bild

Det är inte bara de kriminella som utvecklar sina metoder: även på teknikfronten sker en rasande snabb utveckling. Som enskild aktör är det nästintill omöjligt att hänga med i svängarna.
SSF Stöldskyddsföreningen görs därför kontinuerligt en översyn av hur utvecklingen påverkar marknadens och samhällets behov av normer.

I samråd med marknaden utfärdas sedan normer - för att förenkla och förtydliga hur arbetsprocesser som t.ex. projektering och installation ska utföras på ett säkert sätt.

utbildningen Mekaniskt skydd och förvaring får du järnkoll på gällande regelverk och hur du ska planera det mekaniska skyddet. Du lär dig vad det grundläggande skyddet innebär och hur du gör en riskbedömning.

·       Tillsammans går vi igenom och besvarar vanliga frågor om mekaniskt skydd, till exempel

·       Hur vet du vilken skyddsnivå som behövs?

·       Vad SSF-normen 200 är och varför du ska ha koll på den i ditt jobb?

·        Hur resonerar försäkringsbolagen?

Vem passar utbildningen för?

Du som i din roll bedömer och upphandlar produkter för mekaniskt inbrottsskydd

Mekaniskt skydd och förvaring är ett utmärkt komplement till de byggnadstekniska reglerna. Anvisningar och riktlinjer om mekaniskt inbrottsskydd saknas stort sett i Boverkets byggregler.

bild