Fängelset i Ullersmo, Norge byggs ut av Skanska

Foto: Skanska

Skanska har tecknat kontrakt med Statsbygg om att bygga ut Ullersmofängelset i Kløfta, Norge. Kontraktet är värt NOK 324M, cirka 335 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det första kvartalet 2023.

Projektet omfattar cirka 7 000 kvadratmeter och sker i samarbete mellan Skanska Norges byggverksamhet och Skanska Husfabrikken, som tillverkar byggelement.

Byggnationen planeras starta under första halvåret 2023 och färdigställande förväntas vara slutförd fjärde kvartalet 2025.