GotlandsHem bygger nya bostäder i Hemse

Området Nötskrikan 1. Illustration: Ahlqvist & Almqvist arkitekter

Nu är bygglovet klart för 16 nya bostäder i Hemse. GotlandsHem hoppas på att kunna börja bygga till hösten 2023. De kommer även att genomföra vissa renoveringar för att förbättra befintliga byggnaders energiprestanda och skapa ett tryggare och mer trivsamt område.

Förtätningen planeras att genomföras i kvarteret Nötskrikan 1 på Silvergatan 6A – 6K och 8A – 8K som idag består av 20 bostäder i två hus.

Nästa steg i processen är att gå vidare och handla upp en entreprenör som kan genomföra både nyproduktionen och renoveringarna. När vi har fått in anbud på dessa arbeten har vi möjlighet att utvärdera och fatta beslut för ett faktiskt genomförande.

GotlandsHem har som ambition att bygga 1500 nya bostäder och arbeta bort sin underhållsskuld fram till 2030. Projektet i Hemse är ett gott exempel på planer som kan bli verklighet.

– Det är roligt att vi nu kommer vidare med det vi kallar förtätning. Det innebär att vi använder ytan på ett kostnadseffektivt sätt när vi både renoverar och bygger nytt på samma plats, kommenterar Kristoffer Strehlenert, chef för utveckling och hållbarhet på GotlandsHem och fortsätter:

– I Hemse finns idag många bostäder med två rum och kök. För att bidra till en bättre balans i utbudet planerar vi nu att bygga fler ettor, treor, fyror och en bostad med fem rum och kök.

bild
Området Nötskrikan 1 kommer att se ut när allt är klart. Illustration: Ahlqvist & Almqvist arkitekter.

Energieffektivisering genomsyrar underhållet
Underhållsarbetet innebär bland annat att GotlandsHem fräschar upp fasader, tak, loftgångar och balkonger. Vi kommer att genomföra en rad energieffektiviserande åtgärder. Den största handlar om att bygga en ny undercentral och fläktrum för att optimera värme- och ventilationen i befintliga hus och därmed minska energiförbrukningen.

Boinflytande
Utifrån hyresgästers önskemål förbättrar vi lekytan genom att skapa bättre möjligheter för lek med fler lekredskap. Uteplatsen kommer att förbättras med till exempel sittmöbler, ny belysning och plats för grillning. Nya parkeringsplatser med en bilpoolstjänst planeras och befintlig parkering blir tryggare med tydligare anvisningar och ny belysning.