Byggkostnaderna fortsätter att öka

Anders Wiklund/TT: Byggkostnaderna ökar. Arkivbild.

Kostnaderna inom byggbranschen fortsätter att stiga och branschens index ökade till 16,5 procent i februari, enligt färska siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. Mellan januari och februari i år har byggkostnadsindex för flerfamiljshus stigit 1 procent.

Framför allt är det byggherrens kostnader som har ökat, plus 47,8 procent i årstakt. Entreprenörers kostnader ökade med 10,1 procent.

Enligt SCB är detta den största ökningen i årstakt sedan 1974.

"Tidigare var det byggmaterialen som var den stora kostnadspådrivaren. Nu har detta växlat över till byggherrekostnaderna – vilket innebär att det främst är räntehöjningarna som gör att den rekordhöga byggkostnadstakten bibehålls" skriver Johan Deremar, nationalekonom på branschorganisationen Byggföretagen i en kommentar.