Byggmaterialdagen lanseras av Byggmaterialindustrierna

Den 28 november arrangerar Stockholmsmässan i samarbete med Byggmaterialindustrierna en heldag om byggmaterialens roll i värdekedjan. Tillsammans är bästa sättet att tackla branschens utmaningar kopplade till hållbarhet, digitalisering, energieffektivitet samt regelverk och standarder.

Byggmaterial spelar en central roll för ett långsiktigt hållbart samhällsbygge. Och samverkan genom hela värdekedjan är nyckeln till framgång för att nå såväl klimatmålen som andra hållbarhetsmål.

Stockholmsmässan och Byggmaterialindustrierna bjuder därför in hela samhällsbyggnadssektorn till Byggmaterialdagen den 28 november i Älvsjö. Fokus kommer att ligga på hur såväl branschen som samhället ska gynnas av teknikutvecklingen, likaså hur innovationer av fossilfria, klimatneutrala, cirkulära och resurseffektiva lösningar ska omhändertas.

Hantera omställning

– Den här dagen vill vi sätta fokus på byggmaterialens centrala roll för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande och bjuda in hela värdekedjan för dialog. Inom Byggmaterialindustrin är utvecklings- och innovationstakten hög och genom samverkan med övriga aktörer i värdekedjan kan vi skapa rätt förutsättningar för att nå högt ställda klimat- och samhällsmål. Tillsammans kommer vi längre och vi ser fram emot en givande dag med sektorn, säger Jenny Svärd, vd Byggmaterialindustrierna.

Byggmaterialdagen kommer att följa fyra tydliga ämnen i programmet: Hållbarhet, digitalisering, regelverk och standarder samt energieffektivisering – där tuffa frågor kopplade till klimatomställningen och byggsektorns utmaningar kommer att ventileras.

Nytt kunskapsforum

– Vi är väldigt glada för att vi nu, tillsammans med Byggmaterialindustrierna, lanserar ett nytt och spänstigt kunskapsforum som koncentrerat sätter fokus på byggmaterialets förutsättningar. Byggmaterialdagen är en förlängning av vårt samarbete inom Nordbygg och har därför redan stort branschstöd på plats. Här har du som branschaktör chansen att visa innovationer, presentera goda exempel och driva utveckling tillsammans med andra, säger Lina Hann, projektledare för Nordbygg.