Lindbäcks och BoKlok samverkar i byggprojekt i Boden

Foto: Sven Mieke/Unsplash

Tillsammans visar företagen en stark tro på Bodens tillväxtresa och väljer att vara en aktiv part i den pågående samhällsomställningen där bostadsbyggandet är centralt.

Det är Lindbäcks i samarbete med BoKlok som tillsammans träffat ett markanvisningsavtal med Bodens kommun gällande området Tjärnbacken. Det innebär att man under en begränsad tid har ensamrätt (option) på området för exploatering. Planerna visar på ett område med både flerbostadshus och radhus, där man satsar på totalt 300 bostäder, allt med ett uttalat fokus på hållbart samhällsbyggande. För att processen ska tas vidare krävs bl.a en ny detaljplan för Tjärnbacken.

Tjärnbacken är centralt beläget med ett vattennära läge intill Bodån. I närområdet finns redan befintliga parkområden och nybyggd förskola. En hög anpassningsgrad gör också att befintliga kulturhistoriska byggnader blir en del av det nya bostadsområdet.

bild

– Det känns spännande med Lindbäcks och BoKloks förslag med ett varierat bostadsbestånd med insprängda gröna och sociala ytor intill attraktiva parkmiljöer där man också svalt att bevara delar av den befintliga miljön. Tjärnbackens fina läge gör att det här kan bli ett av Bodens absolut mer attraktiva bostadsområden, säger Lars Andersson, plan- och exploateringschef.

– Vi är glada att kunna bidra till den viktiga samhällsutvecklingen som sker i norra Sverige. Tillsammans är man starkare och vårt samarbete kan ge ett bostadsområde med många fina kvalitéer, säger David Sundström, affärschef Lindbäcks.