Lantmännens silo rivs för att ge plats till nya bostäder

Foto: Swecon

Nu försvinner ett av Kristinehamns tydligaste landmärken. Bit för bit klipper den drygt tre ton tunga betongsaxen på Volvo EC750E HR sönder Lantmännens 60 meter höga silo i Varnumsviken.

– Maskinen fungerar klockrent, den har gått i jobb i stort sett sedan vi fick den, säger Victor Jansson.

Janssons Entreprenad i Linköping har cirka 35 anställda. Det drygt 75-åriga familjeföretaget har på senare år expanderat kraftigt och specialiserat sig på rivningsuppdrag. Därför gick man grundligt tillväga när en ny rivningsmaskin stod på listan över investeringar för tre år sedan.

Till slut, bland annat efter att ha besökt den stora mässan World Demolition Summit i Boston och talat med Volvo CE:s experter, föll valet på Volvos stora EC750E HR.

– Sedan vi fick den har det gått nästan hela tiden. Första året gick maskinen 2 000 timmar och det är bra mycket mer än vi trodde, säger Kjell Jansson som är son till företagets grundare Sture Jansson.

Numera är Kjell verkstadsansvarig och har stegvis lämnat ifrån sig företagsledningen till sönerna Johan och Victor. Den senare är kalkylchef samt ansvarar för upphandlingarna och han är minst lika positiv till EC750E HR som pappa Kjell.
 

Nya bostäder

Nu närmast väntar två uppdrag med koppling till Lantmännen. Dels riva Lantmännens silo i Kristinehamn för att ge plats för en ny stadsdel med 350 sjönära bostäder, dels riva Lantmännens gamla silo i Väderstad som Mjölby kommun köpt för att ge plats för nya verksamheter och ett nytt bostadsområde.

– Vi räknar med att varje rivning tar cirka sex veckor. Vi börjar med den svåraste, silon i Kristinehamn är så hög att maskinen måste ”sträcka lite på sig”. Även med det långa aggregatet behöver vi bygga en platå som maskinen kan stå på, säger Victor som menar att jobbet är perfekt för EC750E HR.

– Med en så stor och kraftfull maskin, så eliminerar man många av de risker som finns i utförandet av rivningar. Det vi behöver koncentrera oss på är att jobba med dammbekämpningen för att minska störningar för grannar.

Allt återvinns

Maskinisten Johan Persson har, efter drygt 3 000 timmar i EC750E HR, bara positiva erfarenheter.

– Den är verkligen fin: inget strul, bra räckvidd, stark, skön att köra, bra komfort samt stabil och robust. Det har känts klockrent från första början.
 

Johan Persson - Jansson Entreprenad AB

Maskinisten Johan Persson kör Volvo EC750E HR hos Jansson Entreprenad AB

Rivning kan låta enkelt och destruktivt. Inget kan vara mer fel. När silon i Kristinehamn rivs, sker det med stor försiktighet och eftertanke. Först rensas byggnaden från allt farligt avfall. Därefter plockas allt organiskt material ut. Slutligen återstår bara ett betongskal som klipps ner, bit för bit. Ur betongen sorteras sedan armeringsjärnet ut.

– Allt återvinns. Betongen används exempelvis som fyllnad vid vägbyggnad, säger Victor Jansson.

Den närmare 60 meter höga silon i Kristinehamn stod klar 1980 och byggdes vid Varnans utlopp i Varnumsviken. När behovet av att lagra säd minskade, hyrdes silon – med sina åtta väldiga behållare – ut en period till pelletstillverkaren
Rindi Västerdala AB.