Hög detaljplanetakt i Skellefteå

Foto: Skellefteå kommun

Nya flerbostadshus och radhus är närmare att bli verklighet. Nu ska två nya detaljplaner tas fram för Centrala stan och Prästbordet.

Det behövs fler bostäder och Skellefteå kommun satsar därför på att hålla igång byggtakten. Besluten att börja arbeta med nya detaljplaner togs på bygg- och miljönämndens senaste sammanträde.

– Vi ska bygga 5 000 nya bostäder till 2025 och en förutsättning för det är att detaljplanetakten är hög, säger Felicia Lundmark, (S), ordförande i bygg- och miljönämnden.

I kvarteret Kapella, där det redan ska byggas höghus mellan Kanalgatan och Södra Järnvägsgatan, gör en ny detaljplan det möjligt att bygga ytterligare flerbostadshus. Husen ska också ha utrymmen för handel och kontor på bottenvåningen.

På Prästbordet, i kvarteret Kaplanen, innebär en ny detaljplan att 10–15 radhus kan byggas på en fastighet där det idag står en förskolebyggnad som inte längre används.