Skanska bygger fler lägenheter i Helsingfors

Illustration: Arkkitehtiryhma

Skanska har tecknat avtal med Helsingfors stad om att bygga nya lägenheter i Helsingfors, Finland. Kontraktet är värt EUR 50M, cirka 560 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det första kvartalet 2023.

Projektet består av tre huskroppar som är mellan nio och femton våningar höga, med en total bostadsyta om 17 600 kvadratmeter. Sammanlagt omfattas 212 lägenheter och fyra kommersiella lokaler. Byggnaderna kommer att få högsta energieffektivitetsklassificering och kommer att utrustas med solpaneler på taken, vilket kommer att generera en del av den el som förbrukas av fastigheten.

Byggstart planeras till det andra kvartalet 2023 och projektet väntas vara färdigställt i början av 2026.