Att hyra maskiner är klimatsmart och frigör kapital för kärnverksamheten

Bomliftar kan manövreras från korgen och är ett utmärkt alternativ till ställningar. Dels för att de är mobila, dels för att de når högt.

Att hyra maskiner, i stället för att köpa dem, är en kostnadseffektiv lösning som både gagnar byggföretagen och miljön. Genom att övergå till fossilfria bränslen bidrar Ramirent också till en minskad klimatpåverkan. Idag är runt 85 procent av maskinparken fossilfri. Målet är 100 procent år 2040. 

AV: C-G HANBERG  |  FOTO: RAMIRENT | JESSICA SUNMO

 

Ramirent konkurrerar med Cramo och andra maskinuthyrningsföretag.

–Det är alltid bra med konkurrens. Det får branschen att bli mer effektiv och kostnadsmedveten. Men vi samarbetar för att gemensamt driva rentalbranschen i en mer hållbar och säker riktning, säger Johan Färm, vd för Ramirent.

Ramirent tar ofta ett helhetsgrepp vid större byggprojekt och är med redan från planeringen. Syftet är att optimera effektiviteten, lönsamheten och logistiken.  

–I Ramirentskolan utbildar vi byggbranschens personal inom områden som till exempel säkerhet, berättar Johan Färm.

bild

Stärkt positionen i norra Sverige

Enligt Boverkets prognos kommer det under år 2023 bara att byggas cirka 33 000 bostäder, jämfört med 60 000 år 2022. Även rentalbranschen känner av det minskade bostadsbyggandet.

–Men det görs satsningar på infrastruktur och kommersiella lokaler. Inte minst ser vi stora, innovativa projekt i norra Sverige. Där räknar vi med att efterfrågan på uthyrning av maskiner och andra rentalprodukter kommer att vara fortsatt stor.

Ramirent har nyligen förvärvat ett bolag i Norrbotten, JIAB Hyrcenter, som finns på fem platser. Därigenom stärks den lokala förankringen i norra Sverige.

–Men vi måste tänka i nya banor – utöver byggsektorn - där våra rentalprodukter och tjänster passar in och blir ett ekonomiskt och hållbart alternativ. Det finns en potential, bland annat inom industrin, lagerhanteringen och för infrastrukturprojekt, säger Johan Färm.

bild
–Vi har förvärvat JIAB Hyrcenter i Luleå. Därigenom stärker vi vår lokala förankring i norra Sverige, där det pågår många byggprojekt, säger Johan Färm, vd för Ramirent.

Orosmolnen kan skingras

Materialbristen kan göra att byggprojekt stannar av.

–Fortsatt höga räntor är också ett orosmoln för rentalbranschen. Men vår affärsidé att dela maskiner kan få ett uppsving när kunderna inser kostnadsfördelarna med att hyra, i stället för att köpa maskiner.

Hållbarhetskraven för byggbranschen gynnar även rentalföretagen.

 –Hållbarhet satsar vi hårt på och idag är cirka 85 procent av vår hyrpark fossilfri. Genom att finnas på många platser i Sverige ökar vi incitamenten för branschen att hyra maskiner i stället för att köpa dem. Vår stora geografiska täckning minskar även behovet av att transportera maskiner, liftar, bodar och annan utrustning, vilket gagnar miljön, säger Johan Färm.

Det finns drygt 90 medlemmar i branschorganisationen Rentalföretagen. Det kan vara klokt att jämföra priser och utbud från olika aktörer några veckor innan byggstarten. Då hinner uthyraren hitta den bästa lösningen för det aktuella projektet.  

–Vi har ett stort produktutbud och kan snabbt få fram de maskiner kunden behöver. Maskinerna är välservade och noggrant genomgångna, vilket minskar risken för kostsamma produktionsstopp hos kunden. Serviceaspekten något man bör ta med i beräkningen när man jämför olika maskinuthyrare, menar Johan Färm. 

Vissa större aktörer i byggbranschen har egna maskinparker, medan andra väljer att samarbeta med rentalföretag.

–Det finns många fördelar med att hyra istället för att köpa. Byggföretagen binder inte upp ett stort kapital i en egen maskinpark, utan betalar bara för tiden de hyr maskinerna och slipper ha dem stående oanvända under ibland långa perioder, säger Johan Färm.

bild
Den självgående envalsvälten är ofta det effektivaste alternativet för packning av jord, lera eller för bergfyllning.

Kunderna slipper underhåll och service

Kunderna får också tillgång till de senaste maskinerna om de hyr dem.

–De slipper även underhåll, service och reparationer. Och det är hållbart att hyra maskiner, eftersom många delar på dem, säger Johan Färm.

Ramirent kan även erbjuda ett kundcenter på byggarbetsplatsen vid större projekt.

–Där får byggföretaget hjälp med allt från vad de ska hyra till det logistiska för att se till att rätt maskin är på plats vid rätt tidpunkt och att den utnyttjas så optimalt och kostnadseffektivt som möjligt.

De flesta byggföretag har god kunskap om vilka maskiner de behöver. Men ibland finns det ännu bättre alternativ än vad kunden känner till.

–Vi hjälper våra kunder att hitta den optimala maskinen, utifrån hur den ska användas, hur mycket och vilket miljöavtryck den ger. Eller hur den på andra sätt kan uppfylla kundens specifika krav. Vi bistår även kunderna med till exempel montage av tillfällig el, värme eller moduler, säger Johan Färm.

Helt fossilfritt är 2040 är målet

Ramirent har under många år jobbat aktivt för att ställa om till en mer hållbar byggbransch.

–Inte minst genom att utöka maskinparken med fler eldrivna maskiner. För tunga maskiner, som fortfarande går på diesel, använder vi enbart HVO100 (förnybar diesel). Vårt mål är att vara helt fossilfria senast år 2040, berättar Johan Färm.

Han tror att de aktörer som lyckas tänka om, och verka inom fler områden än byggbranschen, är de som klarar sig bäst i framtiden.

–Dessutom behöver branschens aktörer generellt bli mer effektiva för att klara den hårdnande konkurrensen, menar Johan Färm.

Säkerheten har hög prioritet.  

–Vi har säkerhetsutbildningar för våra kunder och våra säkerhetslösningar håller hög klass. Förutom att vi ansvarar för att den utrustning kunderna hyr är servad och ordentligt genomgången upplyser vi kunderna om vad de måste vara extra försiktiga med när de använder utrustningen, säger Johan Färm.

Ramirent har ett planeringsprogram, kallat Siteplanner.

–Tillsammans med kunden kan vi där rita upp hela byggarbetsplatsen i 3D och placera ut maskiner och moduler på ett säkert och lättöverskådligt sätt.

Ramirent ser fram emot Rentaldagen i Skellefteå den 10 -11 maj.

–Vi har ingen egen monter där men kommer att finnas på plats för att ta del av nyheter från våra leverantörer. Det ska bli intressant, inte minst med tanke på rentalbranschens satsning på hållbarhet och säkerhet, avslutar Johan Färm.

bild